Landbouwcontaminanten in zoetwater ecosystemen en dispositie van fungiciden in amfibieën

Promovendus/a
Goessens, Tess
Faculteit
Faculteit Diergeneeskunde
Vakgroep
Vakgroep Farmacologie, Toxicologie en Biochemie
Curriculum
Tess Britt Goessens werd geboren op 14 februari 1991 in Aalst. Na het beëindigen van het algemeen secundair onderwijs – richting Latijn- Wetenschappen-Wiskunde – aan het Koninklijk Atheneum in Ninove, vatte ze de studies Diergeneeskunde aan de UGent aan. In 2015, behaalde ze het diploma Master of Veterinary Medicine met grote onderscheiding. Na het afstuderen volgde zij een éénjarige stage in de Kliniek Kleine huisdieren en Orthopedie (Faculteit Diergeneeskunde, UGent), dewelke zij succesvol afrondde in 2016. Tussen 2016 en 2017 werkte zij als plaatsvervangend assistent op de Vakgroep Voorplanting, Verloskunde en Bedrijfsdiergeneeskunde (Faculteit Diergeneeskunde, UGent). Geboeid door wetenschappelijk onderzoek, startte ze in 2017 als doctoraatsbursaal aan het Laboratorium voor Farmacologie en Toxicologie van de Vakgroep Farmacologie, Toxicologie en Biochemie (Faculteit Diergeneeskunde, UGent). Haar doctoraatsthesis handelde over agrarische pollutie van zoetwater ecosystemen en de impact ervan op amfibieën, en werd uitgevoerd in samenwerking met de onderzoeksgroepen Aquatische Ecologie (Faculteit Bio-ingenieurswetenschappen, UGent), Terrestrische Ecologie (Faculteit Wetenschappen, UGent) en Wildlife Health Ghent (Faculteit Diergeneeskunde, UGent). Het project werd gefinancierd door het Bijzonder Onderzoeksfonds (BOF16-GOA-024.08: Bestrijding van een pandemie bij amfibieën door natuurbehoud te integreren in een gecontamineerd agrarisch landschap). Tess is auteur en mede-auteur van verscheidene wetenschappelijke publicaties in internationale tijdschriften en presenteerde haar werk op diverse internationale congressen.
Academische graad
Doctor in de diergeneeskundige wetenschappen
Taal proefschrift
Nederlands
Promotor(en)
Prof. dr. S. Croubels, Faculteit Diergeneeskunde, UGent - Prof. dr. P. Goethals, Faculteit Bio-ingenieurswetenschappen, UGent - Prof. dr. L. Lens, Faculteit Wetenschappen, UGent - Prof. dr. F. Pasmans, Faculteit Diergeneeskunde, UGent
Examencommissie
Prof. Dr. A. Van Soom, Voorzitter van de examencommissie - Dr. P. Boets, Provinciaal Centrum voor Milieuonderzoek, Gent - Prof. Dr. P. Spanoghe, Faculteit Bio-ingenieurswetenschappen, UGent - Dr. C. Van der heyden, Departement Biowetenschappen en Industriële Technologie, HoGent - Prof. Dr. L. Vanhaecke Faculteit Diergeneeskunde, UGent

Korte beschrijving

Voortplantingspoelen voor amfibieën zijn frequent gelokaliseerd in agrarische gebieden waar ze onderhevig zijn aan pollutie. Door middel van afvloeiing, uitloging en aerosolisatie kunnen landbouwcontaminanten in het aquatisch milieu terecht komen. Omdat landbouwcontaminanten een toxische effect kunnen uitoefenen op aquatische organismen met potentieel biodiversiteitsverlies en veranderingen in het ecosysteem en de ziektedynamiek van amfibieën (b.v. chytridiomycose) tot gevolg, is het belangrijk om deze gifstoffen te monitoren in het aquatisch milieu. Chytridiomycose is een infectieuze huidziekte, veroorzaakt door de schimmels Batrachochytrium dendrobatidis (Bd) en B. salamandrivorans (Bsal), en dat wereldwijd zorgt voor het uitsterven van amfibieën. Het bepalen van de dispositie (i.e. opname, bioaccumulatie en eliminatie) van relevante landbouwcontaminanten in amfibieën is belangrijk om de potentiële impact op de gezondheid en ziektegevoeligheid van amfibieën in te schatten, alsook de daarmee gepaarde ecologische risico’s.

Praktisch

Datum
Vrijdag 2 juli 2021, 16:00
Locatie
Diergeneeskunde Aud Maximum, Salisburylaan 133, 9820 Merelbeke

De verdediging vindt plaats op vrijdag 2 juli 2021 om 16 uur. Onder de huidige COVID-19 maatregelen zal de openbare verdediging on campus toegankelijk zijn voor een beperkt publiek (max. 50 aanwezigen), en gelijktijdig te volgen zijn via live-stream. Auditorium Maximum, Ingang 22, Faculteit Diergeneeskunde, Salisburylaan 133, 9820 Merelbeke Indien u wenst aanwezig te zijn bij de openbare verdediging en aansluitende receptie, of indien u wenst te volgen via live-stream, gelieve dan te registreren voor 25 juni via Tess.Goessens@UGent.be.