Human exposure and potential health effects of marine compounds in sea spray aerosols

Promovendus/a
Van Acker, Emmanuel
Faculteit
Faculteit Bio-ingenieurswetenschappen
Vakgroep
Vakgroep Dierwetenschappen en Aquatische Ecologie
Curriculum
Master in de bio-ingenieurswetenschappen: milieutechnologie – Master of Science (2014, Katholieke Universiteit Leuven)
Academische graad
Doctor in de Bio-ingenieurswetenschappen
Taal proefschrift
Engels
Promotor(en)
Prof. dr. Colin Janssen, BW22 - Prof. dr. ir. Karel De Schamphelaere, BW22
Examencommissie
Prof. dr. ir. Nico Boon (Voorzitter), BW25 - Prof. dr. Jana Asselman (Secretaris), BW22 - Prof. dr. ir. Christophe Walgraeve, BW24-Prof. dr. ir. Lynn Vanhaecke, DI06-Prof. dr. Jan Mees, WE11, Vlaams Instituut voor de zee-Prof. dr. Erik Smolders, KU Leuven-Dr. ir. Charlotte Grootaert, BW23

Praktisch

Datum
Dinsdag 7 september 2021, 15:00
Locatie
A0.1 Academieraadzaal (A0.030), Blok A, Coupure Links 653, 9000 Gent
Livestream
Volg online