Advanced Software-Defined Radio Architectures and Techniques for Radio Hardware Virtualization and Efficient Spectrum Sharing

Promovendus/a
Pereira de Figueiredo, Felipe Augusto
Faculteit
Faculteit Ingenieurswetenschappen en Architectuur
Vakgroep
Vakgroep Informatietechnologie
Curriculum
Mestre em Telecomunicações, Instituto Nacional de Telecomunicações, Brazilië, 2011
Academische graad
Doctor in de ingenieurswetenschappen: elektrotechniek
Taal proefschrift
Engels
Vertaling titel
Geavanceerde software-gedefinieerde radio-architecturen en -technieken voor radio-hardwarevirtualisatie en efficiënte spectrumdeling
Promotor(en)
prof. Ingrid Moerman, vakgroep Informatietechnologie - dr. Xianjun Jiao, vakgroep Informatietechnologie
Examencommissie
voorzitter em. prof. Daniël De Zutter (ere-decaan) - dr. ir. Spilios Giannoulis (vakgroep Informatietechnologie) - prof. Mamoun Guenach (Vakgroep Telecommunicatie en Informatieverwerking) - dr. Xianjun Jiao (vakgroep Informatietechnologie) - prof. Ingrid Moerman (vakgroep Informatietechnologie) - prof. Sofie Pollin (KU Leuven) - dr. Justin Tallon (Software Radio Systems Limited, Ireland) - prof. Guy Torfs (vakgroep Informatietechnologie)

Korte beschrijving

De beschikbaarheid van alomtegenwoordige draadloze netwerken, de opkomst van nieuwe technologieën en standaarden voor verschillende frequentiebereiken, al dan niet gelicentieerd, heeft geleid tot de opkomst van verschillende draadloze apparaten. Bovendien wordt verwacht dat het aantal aangesloten apparaten het aantal mensen aanzienlijk zal overtreffen. Door deze uitzonderlijke groei raakt het radiospectrum verzadigd, wat leidt tot een suboptimaal spectrumgebruik. Deze apparaten bestaan ​​naast elkaar in dezelfde draadloze omgeving, en helaas is spectrum een ​​schaarse hulpbron waar de beschikbare spectrale bandbreedte niet meeschaalt met de gevraagde bandbreedte. Sommige delen van het spectrum zijn overvol, terwijl andere aanzienlijk onderbenut kunnen zijn. Daarom is er een dringende behoefte om nieuwe architecturen en technieken te ontwikkelen die kunnen worden gebruikt om het spectrum intelligenter en eerlijker te benaderen en te delen. Deze architecturen en schema's moeten gericht zijn op het verbeteren van de coördinatie binnen een bepaalde band of het verkennen van de mogelijkheden van opportunistisch spectrumgebruik van ongebruikt spectrum in onderbenutte frequentiebanden. Om een ​​betere coördinatie en eerlijker spectrumdeling aan te pakken, zijn daarom geavanceerde SDR-architecturen en -technieken geïntroduceerd voor radio HW-virtualisatie en voor toegang tot en delen van het spectrum op een zeer efficiënte en fairway.

Praktisch

Datum
Donderdag 16 september 2021, 16:00
Livestream
Volg online

via livestream/videoconferentie, zie link hierboven, maatregel COVID19

Meer info

Contact
doctoraat.ea@UGent.be