Markovian Imprecise Jump Processes: Foundations, Algorithms and Applications

Promovendus/a
Erreygers, Alexander
Faculteit
Faculteit Ingenieurswetenschappen en Architectuur
Vakgroep
Vakgroep Elektronica en Informatiesystemen
Curriculum
Master of Science in Electromechanical Engineering— afstudeerrichting Control Engineering and Automation, Universiteit Gent, 2015
Academische graad
Doctor in de ingenieurswetenschappen: wiskundige ingenieurstechnieken
Taal proefschrift
Engels
Vertaling titel
Markoviaanse imprecieze sprongprocessen: grondslagen, algoritmen en toepassingen
Promotor(en)
prof. Jasper De Bock, vakgroep Elektronica en Informatiesystemen - prof. Gert De Cooman, vakgroep Elektronica en Informatiesystemen - em. prof. Herwig Bruneel, vakgroep Telecommunicatie en Informatieverwerking
Examencommissie
voorzitter prof. Hennie De Schepper (onderwijsdirecteur) - prof. Alessio Benavoli (Trinity College Dublin, Ireland) - em. prof. Herwig Bruneel (Vakgroep Telecommunicatie en Informatieverwerking) - prof. Jasper De Bock (Vakgroep Elektronica en Informatiesystemen) - prof. Cassio de Campos (Technische Universiteit Eindhoven, the Netherlands) - prof. Gert De Cooman (Vakgroep Elektronica en Informatiesystemen) - prof. Stijn De Vuyst (Vakgroep Industriële Systemen en Productontwerp) - prof. Matthias Troffaes (Durham University, United Kingdom) - prof. Joris Walraevens (Vakgroep Telecommunicatie en Informatieverwerking)

Korte beschrijving

Dit proefschrift behandelt verscheidene theoretische en praktische aspecten van Markoviaanse imprecieze sprongprocessen. Terwijl een Markoviaans sprongproces volledig bepaald wordt door één initiële massafunctie en één transitietempo-operator, wordt een Markoviaans imprecies sprongproces bepaald door een verzameling van initiële massafuncties en een (begrensde) verzameling van transitietempo-operatoren; we laten dus onbepaaldheid van de parameters toe. In dit proefschrift breiden we het domein van Markoviaanse imprecieze sprongprocessen uit van veranderlijken die afhangen van de toestand van het systeem in een eindig aantal tijdspunten, naar veranderandelijken die afhangen van alle tijdspunten in een (begrensd) tijdsinterval. Ook geven we algoritmes om de onder- en bovenverwachtingswaarde van enkele types van zulke veranderlijken te berekenen. Verder tonen we aan dat in het geval de toestandsruimte van een Markoviaans sprongproces te groot is om de relevante verwachtingswaarde te berekenen, we door toestanden op te hopen een Markoviaans imprecies sprongproces krijgen dat we kunnen gebruiken om grenzen op deze verwachtingswaarde uit te rekenen. Tenslotte tonen we aan dat al deze theorie wel degelijk een -- praktisch -- nut heeft: we gebruiken Markoviaanse imprecieze sprongprocessen om te kijken naar de spectrumversplintering in een optische kabel.

Praktisch

Datum
Donderdag 16 september 2021, 17:00
Livestream
Volg online

Verdediging on campus, maar met beperkt publiek (op uitnodiging van de kandidaat)

Meer info

Contact
doctoraat.ea@UGent.be