Realizing a carbon-neutral European electricity system and building stock – technoeconomic and financial challenges.

Promovendus/a
Hamels, Sam
Faculteit
Faculteit Economie en Bedrijfskunde
Vakgroep
Vakgroep Economie
Academische graad
Doctor in de toegepaste economische wetenschappen
Taal proefschrift
Engels
Promotor(en)
Prof. dr. Johan Albrecht, vakgroep Economie

Praktisch

Datum
Dinsdag 21 september 2021, 18:00
Locatie
Aula, Ceremoniezaal, Voldersstraat 9, 9000 Gent

Please confirm your attendance no later than 10 September by email to Sam.Hamels@UGent.be