Brain dynamics underlying pain processing in migraine

Promovendus/a
Bassez, Iege
Faculteit
Faculteit Psychologie en Pedagogische wetenschappen
Vakgroep
Vakgroep Data-Analyse
Academische graad
Doctor in de Psychologie
Taal proefschrift
Engels
Promotor(en)
Promotor: Prof. dr. Daniele Marinazzo, vakgroep Data-Analyse (PP01)
Examencommissie
Voorzitter: Prof. dr. Liesbet Goubert, vakgroep Experimenteel-Klinische en Gezondheidspsychologie (PP05)

Praktisch

Datum
Donderdag 23 september 2021, 15:00
Livestream
Volg online