Wat is het belang van het voorkomen van barsten in het kauwvlak van paardentanden

Promovendus/a
Pollaris, Elke
Faculteit
Faculteit Diergeneeskunde
Vakgroep
Vakgroep Heelkunde en Anesthesie van de Huisdieren
Curriculum
Elke Pollaris werd geboren op 13 december 1990 te Heusden-Zolder. In het secundair onderwijs volgde ze de richting Wetenschappen-WiskundeEconomie/Recht aan het Sint-Jozef College in Beringen. In 2008 startte ze de opleiding Diergeneeskunde aan de Universiteit van Gent en behaalde in 2014 het diploma Master in de Diergeneeskunde met onderscheiding. Hierna heeft ze een roterend internship gedaan aan de Vakgroep Heelkunde en Anesthesie van de Grote Huisdieren van de Universiteit Gent. Aansluitend heeft ze een residency gevolgd in Equine Dentistry onder leiding van Prof. Dr. Lieven Vlaminck. Dit heeft ze met succes afgerond en behaalde in 2019 het diploma van de European Veterinary Dentistry College (Equine). Vervolgens is haar doctoraatsonderzoek naar het klinisch belang van fissuren in paardentanden gestart, tevens onder leiding van Prof. Dr. Lieven Vlaminck. Elke is auteur en coauteur van verschillende wetenschappelijke publicaties in nationale en internationale tijdschriften en gaf presentaties op allerhande nationale en internationale congressen. Zij was ook (mede)-lesgeefster op verschillende tandheelkundige cursussen in binnen- en buitenland
Academische graad
Doctor in de diergeneeskundige wetenschappen
Taal proefschrift
Engels
Promotor(en)
Prof. dr. L. Vlaminck, UGent
Examencommissie
Prof. dr. E. Claerebout, Voorzitter van de examencommissie - Prof. dr. P. Dixon, The Royal (Dick) School of Veterinary Studies, The University of Edinburgh - Prof. dr. F. C. Staszyk, Faculty of Veterinary Medicine, Justus-Liebig-University Giessen - Prof. Dr. R. Cauwels, Faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen, UGent - dr. C. Hannes - dr. L. Verhaert, Faculteit Diergeneeskunde, UGent - Prof. dr. B. Broeckx, Faculteit Diergeneeskunde, UGent

Korte beschrijving

Aandoeningen ter hoogte van de tanden bij een paard zijn niet uitzonderlijk. Er kunnen verschillende afwijkingen van het paardengebit voorkomen en deze kunnen een uitgesproken impact hebben op het algemene welzijn van het paard. Voorbeelden van frequent voorkomende problemen zijn infecties van de wortelregio en het optreden van een fractuur van de tand. Momenteel is er een goede kennis over de meest voorkomende tandpathologie bij paarden. Desalniettemin blijven verschillende vragen nog onvoldoende beantwoord, voornamelijk met betrekking tot de oorzaak van deze aandoeningen. Het gebruik van een dentale scoop tijdens een tandonderzoek zorgt voor een betere herkenning van subtiele afwijkingen die anders onopgemerkt zouden blijven. Een voorbeeld van dergelijke subtiele afwijkingen zijn fissuren in het kauwvlak van de kiezen van het paard. Initieel werden fissuren als ‘onschuldige’ toevalsbevindingen beschouwd. Hun klinisch belang werd nadien toch in vraag gesteld met name of ze mogelijks als intredepoorten voor bacteriën kunnen fungeren wat tot een infectie kan leiden. Bijkomend werd er vermoed dat een fissuur een voorstadium van een tandfractuur zou kunnen zijn.

Praktisch

Datum
Maandag 27 september 2021, 16:30
Locatie
Diergeneeskunde aud kliniek A, Salisburylaan 133, 9820 Merelbeke

Indien u de receptie wenst bij te wonen, gelieve in te schrijven vóór 20 September 2021 via SMS/ WhatsApp op tel. nr. 0496 41 34 45 of per e-mail op elke.pollaris@UGe