Sustainable protein production on agricultural effluents using duckweed

Promovendus/a
Devlamynck, Reindert
Faculteit
Faculteit Bio-ingenieurswetenschappen
Vakgroep
Vakgroep Groene Chemie en Technologie
Curriculum
Master of Science in de bio-ingenieurswetenschappen: Landbouwkunde (2016, Universiteit Gent)
Academische graad
Doctor in de Bio-ingenieurswetenschappen: Milieuwetenschappen en technologie
Taal proefschrift
Engels
Promotor(en)
Prof. dr. ir. Erik Meers, BW24 - Prof. dr. ir. Mia Eeckhout, BW23
Examencommissie
Prof. dr. ir. Geert Haesaert (Voorzitter), BW21 - Prof dr. Liesbeth Jacxsens (Secretaris), BW23 - Prof. dr. Pieter Vermeir, BW24 - Prof. dr. Marcel Jansen, University College Cork, Ierland - Dr. ir. An Cools, DI07

Praktisch

Datum
Maandag 27 september 2021, 18:30
Locatie
A0.1 Academieraadzaal (A0.030), Blok A, Coupure Links 653, 9000 Gent
Livestream
Volg online