Window Use Habits as an Example of Habitual Occupant Behaviour in Residential Buildings

Promovendus/a
Verbruggen, Silke
Faculteit
Faculteit Ingenieurswetenschappen en Architectuur
Vakgroep
Vakgroep Architectuur en Stedenbouw
Curriculum
Master in de ingenieurswetenschappen: architectuur — afstudeerrichting architectuurontwerp en bouwtechniek, Universiteit Gent, 2017
Academische graad
Doctor in de ingenieurswetenschappen: architectuur
Taal proefschrift
Engels
Vertaling titel
Raamopeningsgewoontes als voorbeeld van gewoontegedrag in residentiële gebouwen
Promotor(en)
prof. Arnold Janssens (Vakgroep Architectuur en Stedenbouw) - prof. Jelle Laverge (Vakgroep Architectuur en Stedenbouw)
Examencommissie
voorzitter prof. Gert De Cooman (ere-onderwijsdirecteur) - prof. Hilde Breesch (KU Leuven) - dr. Yves De Weerdt (VITO) - dr. ir.-architect Marc Delghust (Vakgroep Architectuur en Stedenbouw) - prof. Arnold Janssens (Vakgroep Architectuur en Stedenbouw) - prof. Jelle Laverge (Vakgroep Architectuur en Stedenbouw) - prof. Marcel Schweiker (Uniklinik RWTH Aachen, Germany) - prof. Marijke Steeman (Vakgroep Architectuur en Stedenbouw)

Korte beschrijving

De laatste jaren groeide het besef van de impact van de klimaatverandering op deze planeet en daarbij de nood om energie te besparen. Het energiegebruik in residentiële gebouwen is afhankelijk van verschillende aspecten zoals de gebouwschil, de geïnstalleerde systemen, het klimaat, maar ook het gebruikersgedrag. De bewoner van een gebouw kan op verschillende manieren het energiegebruik beïnvloeden variërend van eenvoudig weg aanwezig zijn tot meer dynamische acties zoals het openen van ramen. Uit literatuur blijkt dat deze invloed op het energiegebruik en binnenklimaat niet te verwaarlozen is. Om het gebruikersgedrag en bijbehorende energiegebruik beter te voorspellen zijn er gebruikersgedragsmodellen ontwikkeld doorheen de jaren. De huidige modelleeraanpak focust voornamelijk op de veronderstelling dat gebruikersgedrag is gebaseerd op een zekere intentie om dat gedrag uit te voeren, daarom linken veel modellen gebruikersgedrag aan weer- en tijdsvariabelen. Echter gedragsstudies uit de sociologie en psychologie geven aan dat niet alle gedragingen beredeneerd zijn, maar dat gedragingen ook een gewoonte kunnen zijn die uitgevoerd wordt zonder over na te denken. Het doel van deze doctoraatstudie was daarom om kennis te verzamelen over gewoontes in residentiele gebouwen en deze bevindingen dan te gebruiken om een gebruikersgedragmodel te ontwikkelen gebaseerd op gewoontes.

Praktisch

Datum
Maandag 27 september 2021, 17:00
Livestream
Volg online

Verdediging on campus, maar met beperkt publiek (op uitnodiging van de kandidaat)

Meer info

Contact
doctoraat.ea@UGent.be