Experimental and Numerical Study of Fire Dynamics in Air-Tight Buildings

Promovendus/a
Li, Junyi
Faculteit
Faculteit Ingenieurswetenschappen en Architectuur
Vakgroep
Vakgroep Bouwkundige Constructies en Bouwmaterialen
Curriculum
Master's Degree of Engineering, China University of Mining and Technology, China, 2017
Academische graad
Doctor in de ingenieurswetenschappen: Fire Safety Engineering
Taal proefschrift
Engels
Vertaling titel
Experimentele en numerieke studie van branddynamiek in luchtdichte gebouwen
Promotor(en)
prof. Bart Merci, vakgroep Bouwkundige Constructies en Bouwmaterialen - prof. Tarek Beji, vakgroep Bouwkundige Constructies en Bouwmaterialen
Examencommissie
voorzitter prof. Gert De Cooman (former director of studies) - prof. Tarek Beji (vakgroep Bouwkundige Constructies en Bouwmaterialen) - prof. Simo Hostikka (Aalto University, Finland) - prof. Arnold Janssens (vakgroep Architectuur en Stedenbouw) - dr. Andrea Lucherini (vakgroep Bouwkundige Constructies en Bouwmaterialen) - dr. ir. Georgios Maragkos (vakgroep Bouwkundige Constructies en Bouwmaterialen ) - prof. Bart Merci (vakgroep Bouwkundige Constructies en Bouwmaterialen) - prof. Olivier Vauquelin (Aix-Marseille Université, France)

Korte beschrijving

In dit doctoraatsonderzoek is de branddynamica in luchtdichte gebouwen onderzocht, met de nadruk op de substantiële drukvariaties veroorzaakt door brand, die in het brandonderzoek over het algemeen minder als een punt van zorg worden beschouwd. Experimentele en numerieke studies werden uitgevoerd in schaalmodellen, alsook op ware grootte, en er werd een theoretische analyse uitgevoerd op basis van de energiebalans. Een systematische experimentele campagne van kleinschalige experimenten maakte het mogelijk om de factoren die het brandgedrag in een luchtdicht compartiment beïnvloeden, uitgebreid te onderzoeken. Experimenten op ware grootte met plasbranden van methanol leverden kwantitatieve informatie op over de door brand veroorzaakte drukvariatie in een luchtdicht tweepersoonskamercompartiment. De experimenteel waargenomen drukvariaties werden geïnterpreteerd door de energiebalansvergelijking uit te werken. In termen van numeriek onderzoek zijn de branddynamica en drukvariaties bestudeerd door middel van CFD-simulaties, gebruikmakend van FDS. Dit omvatte modelvalidatie, evenals uitbreidingen van de analyses van de experimentele campagne. Ook werd een voorlopige schalingsanalyse gepresenteerd.

Praktisch

Datum
Maandag 4 oktober 2021, 16:00
Livestream
Volg online

Verdediging on campus, maar met beperkt publiek (op uitnodiging van de kandidaat)

Meer info

Contact
doctoraat.ea@UGent.be