Improved estimates of forest aboveground biomass with terrestrial laser scanning

Promovendus/a
Demol, Miro
Faculteit
Faculteit Bio-ingenieurswetenschappen
Vakgroep
Vakgroep Omgeving
Gezamenlijk doctoraat
Universiteit Antwerpen
Curriculum
Master of Science in de bio-ingenieurswetenschappen: bos en natuurbeheer (2016, Universiteit Gent)
Academische graad
Doctor in de Bio-ingenieurswetenschappen
Taal proefschrift
Engels
Promotor(en)
Prof. dr. ir. Hans Verbeeck (BW20)-Prof. Bert Gielen (Universiteit Antwerpen)-Prof. Ivan Janssens (Universiteit Antwerpen)-Dr. Kim Calders (BW20
Examencommissie
Prof. dr. Stijn Temmerman (Voorzitter) (Universiteit Antwerpen)-Prof. dr. ir. Frieke Vancoillie (Secretaris) (BW20)-Prof. dr. Matteo Campioli (Universiteit Antwerpen)-Dr. ir. Inge Jonckheere (Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO, Italië)

Praktisch

Datum
Donderdag 7 oktober 2021, 16:00
Locatie
Auditorium Filmzaal, Paddenhoek 1-3, 9000 Gent