Towards an atlas of conformations for Pseudomonas cyclic lipodepsipeptides using unlabeled and isotope-labeled NMR methodologies

Promovendus/a
Kovács, Benj´ámin
Faculteit
Faculteit Wetenschappen
Vakgroep
Vakgroep Organische en Macromoleculaire Chemie
Academische graad
Doctor in de wetenschappen: chemie
Taal proefschrift
Engels
Promotor(en)
prof. dr. José Martins, WE07
Examencommissie
voorzitter: prof. dr. Annemieke Madder, WE07 - secretaris: prof. dr. Kristof Van Hecke, WE06

Praktisch

Datum
Vrijdag 8 oktober 2021, 15:30
Locatie
Het Pand, zaal rector Vermeylen, Onderbergen 1, 9000 Gent