Unraveling roasting-induced cocoa flavor changes: a comparison between conventional and microwave-assisted roasting

Promovendus/a
Lemarcq, Valérie
Faculteit
Faculteit Bio-ingenieurswetenschappen
Vakgroep
Vakgroep Levensmiddelentechnologie, Voedselveiligheid en Gezondheid
Curriculum
Master Science in de bio-ingenieurswetenschappen: Levensmiddelenwetenschappen en voeding (2017, Universiteit Gent)
Academische graad
Doctor in de Bio-ingenieurswetenschappen: levensmiddelenwetenschappen en voeding
Taal proefschrift
Engels
Promotor(en)
Prof. dr. ir. Koen Dewettinck, BW23 - Dr. Eleni Sioriki, BW23
Examencommissie
Prof. dr. ir. Pascal Boeckx (Voorzitter), BW24 - Prof. dr. ir. Frederik Ronsse (Secretaris), BW24 - Prof. dr. ir. Ann Van Loey, KU Leuven - Dr. ir. Joachim Schouteten, BW27 - Dr. Inge Dirinck, Senstech (Vlaams Adviescentrum voor Sensoriek van Voedingsmiddelen en Contactmaterialen) - Dr. ir. Filip Arnaut, Puratos nv

Praktisch

Datum
Woensdag 13 oktober 2021, 16:00
Locatie
A0.1 Academieraadzaal (A0.030), Blok A, Coupure Links 653, 9000 Gent
Livestream
Volg online