Occlusion Handling and Multi-Modality Fusion for Efficient Pedestrian Detection

Promovendus/a
Guo, Zhixin
Faculteit
Faculteit Ingenieurswetenschappen en Architectuur
Vakgroep
Vakgroep Telecommunicatie en Informatieverwerking
Curriculum
Master of Engineering – Communication and Information System, Shandong University, China, 2016
Academische graad
Doctor in de ingenieurswetenschappen: computerwetenschappen
Taal proefschrift
Engels
Vertaling titel
Occlusiebehandeling en multimodaliteitsfusie voor efficiënte voetgangersdetectie
Promotor(en)
prof. Wilfried Philips, vakgroep Telecommunicatie en Informatieverwerking - prof. Wenzhi Liao, vakgroep Telecommunicatie en Informatieverwerking - prof. Peter Veelaert, vakgroep Telecommunicatie en Informatieverwerking
Examencommissie
voorzitter prof. Patrick De Baets (decaan) - prof. Peter de With (Technische Universiteit Eindhoven, the Netherlands) - prof. Nikos Deligiannis (Vrije Universiteit Brussel) - prof. Bart Goossens (vakgroep Telecommunicatie en Informatieverwerking) - prof. Wenzhi Liao (vakgroep Telecommunicatie en Informatieverwerking) - prof. Wilfried Philips (vakgroep Telecommunicatie en Informatieverwerking) - dr. David Van Hamme (vakgroep Telecommunicatie en Informatieverwerking) - prof. Peter Veelaert (vakgroep Telecommunicatie en Informatieverwerking)

Praktisch

Datum
Vrijdag 15 oktober 2021, 16:00
Livestream
Volg online

via livestream/videoconferentie, zie link hierboven, maatregel COVID19

Meer info

Contact
doctoraat.ea@UGent.be