Valorization of Side Streams in Vegetable Oil Processing: From Molecular Catalysis to Process Design

Promovendus/a
Bouriakova, Alexandra
Faculteit
Faculteit Ingenieurswetenschappen en Architectuur
Vakgroep
Vakgroep Materialen, Textiel en Chemische Proceskunde
Curriculum
Master of Science in Chemical Engineering, Universiteit Gent, 2015
Academische graad
Doctor in de ingenieurswetenschappen: chemische technologie
Taal proefschrift
Engels
Vertaling titel
Valorisatie van zijstromen in de verwerking van plantaardige olie: van moleculaire katalyse tot procesontwerp
Promotor(en)
prof. Joris Thybaut (Vakgroep Materialen, Textiel en Chemische Proceskunde) - prof. Jeriffa De Clercq (Vakgroep Materialen, Textiel en Chemische Proceskunde) - dr. Benjamin Katryniok (Centrale Lille Institute, Frankrijk)
Examencommissie
voorzitter prof. Gert De Cooman (ere-onderwijsdirecteur) - prof. Jeriffa De Clercq (Vakgroep Materialen, Textiel en Chemische Proceskunde) - dr. Eleni Heracleous (International Hellenic University, Greece) - dr. Benjamin Katryniok (Centrale Lille Institute, France) - dr. Hilde Poelman (Vakgroep Materialen, Textiel en Chemische Proceskunde) - prof. Joris Thybaut (Vakgroep Materialen, Textiel en Chemische Proceskunde) - prof. Paul Van der Meeren (Vakgroep Groene Chemie en Technologie)

Korte beschrijving

Het gebruik van (afval)biomassa helpt de afhankelijkheid van – uitputtende – fossiele oliebronnen te verminderen door gebruik te maken van hernieuwbare bronnen. In dit onderzoek werd gefocust op de valorisatie van afval- of nevenstromen van plantaardige oliën, gekenmerkt met een lage economische waarde, die een belangrijke rol kunnen spelen in het realiseren van een groene en duurzame economie. Enerzijds, werd een heterogene Cu-katalysator ontworpen om glycerol, d.i. een nevenproduct bij de productie van biodiesel, om te zetten door middel van een hydrogenolyse reactie tot 1,2-propaandiol, dat toepassingen vindt in polyesterharsen, ontdooivloeistoffen, voedsel, medicijnen en cosmetische industrie, enz. Door het toevoegen van doteermetalen zoals Ba, Ce en La werd de katalytische prestatie, in het bijzonder de stabiliteit en selectiviteit, verbeterd. De La-gedoteerde Cu-katalysator werd verder onderzocht om meer inzicht te verwerven in de actieve sites en de invloed van het dragermateriaal in de hydrogenolyse reactie. Anderzijds, werd gekeken hoe waardevolle componenten voor de voedings-, cosmetische en farmaceutische industrie, zoals squaleen, tocoferolen en sterol, kunnen gerecupereerd worden uit het zogenaamde ontgeuringsdestillaat, dat ontstaat als afvalstroom bij de productie van eetbare oliën. Een flexibele procesconfiguratie werd ontworpen dat kan bijdragen tot het winnen van plantaardige squaleen op een economisch haalbare manier.

Praktisch

Datum
Maandag 18 oktober 2021, 16:00
Livestream
Volg online

Verdediging on campus, maar met beperkt publiek (op uitnodiging van de kandidaat)

Meer info

Contact
doctoraat.ea@UGent.be