Longitudinal Structural and Functional Brain Network Changes during Epileptogenesis in a Rat Model of Temporal Lobe Epilepsy

Promovendus/a
Christiaen, Emma
Faculteit
Faculteit Ingenieurswetenschappen en Architectuur
Vakgroep
Vakgroep Elektronica en Informatiesystemen
Curriculum
Master of Biomedical Engineering, Universiteit Gent, 2016
Academische graad
Doctor in de ingenieurswetenschappen: biomedische ingenieurstechnieken
Taal proefschrift
Engels
Vertaling titel
Longitudinale veranderingen in structurele en functionele hersennetwerken tijdens epileptogenese in een rattenmodel van temporaalkwabepilepsie
Promotor(en)
prof. Christian Vanhove, vakgroep Elektronica en Informatiesystemen - prof. Robrecht Raedt, vakgroep Hoofd en Huid
Examencommissie
voorzitter prof. Hennie De Schepper (onderwijsdirecteur) - dr. Benedicte Descamps (vakgroep Elektronica en Informatiesystemen) - prof. Joanes Grandjean (Radboud Universiteit, the Netherlands) - dr. Elisabeth Jonckers (Universiteit Antwerpen) - prof. Daniele Marinazzo (Vakgroep Data-Analyse) - prof. Alfred Meurs (vakgroep Hoofd en Huid) - prof. Robrecht Raedt (vakgroep Hoofd en Huid) - prof. Christian Vanhove (vakgroep Elektronica en Informatiesystemen)

Korte beschrijving

Epilepsie is een neurologische aandoening gekenmerkt door herhaaldelijke epileptische aanvallen. Temporaalkwabepilepsie (TLE), de meest voorkomende soort epilepsie, wordt vaak veroorzaakt door een initieel precipiterend letsel, zoals status epilepticus, een beroerte, hersentrauma of een hersentumor. Momenteel is het nog niet mogelijk om te voorspellen welke patiënten epilepsie zullen ontwikkelen na een dergelijk letsel en welke patiënten niet, voornamelijk omdat er weinig gekend is over hoe normale hersenen omgevormd worden tot epileptische hersenen, een proces dat epileptogenese genoemd wordt. Meer en meer bewijs laat vermoeden dat afwijkende structurele en functionele hersennetwerken een rol spelen in epilepsie. De doelstelling van dit proefschrift was meer inzicht te krijgen in de mechanismes van epileptogenese, met als uiteindelijk doel het vinden van een biomerker om te voorspellen welke patiënten epilepsie zullen ontwikkelen na een initieel precipiterend letsel. Daartoe werden veranderingen in netwerkconnectiviteit tijdens epileptogenese onderzocht in een rattenmodel van TLE met behulp van geavanceerde magnetische resonantie beeldvorming (MRI). Eerst werden veranderingen in wittestofstructuren en structurele netwerktopologie onderzocht met diffusie-gewogen MRI. Daarna werd de invloed hiervan op functionele netwerktopologie nagegaan met functionele MRI in rusttoestand. Hierbij werd eveneens gepeild naar de link tussen netwerktopologie en aanvalsfrequentie. Ten slotte werden ook dynamische veranderingen in functionele netwerktopologie onderzocht.

Praktisch

Datum
Woensdag 20 oktober 2021, 17:30
Livestream
Volg online

Verdediging on campus, maar met beperkt publiek (op uitnodiging van de kandidaat)

Meer info

Contact
doctoraat.ea@UGent.be