3D Reconstruction of Persons and Objects Using Multiple Cameras with Overlapping Views in the Presence of Occlusion

Promovendus/a
Slembrouck, Maarten
Faculteit
Faculteit Ingenieurswetenschappen en Architectuur
Vakgroep
Vakgroep Telecommunicatie en Informatieverwerking
Curriculum
Master of Science in de industriële wetenschappen: elektronica-ICT, Hogeschool Gent, 2011
Academische graad
Doctor in de ingenieurswetenschappen
Taal proefschrift
Engels
Vertaling titel
3D-reconstructie van personen en objecten met behulp van meerdere camera's met overlappende gezichtsvelden onder invloed van occlusie
Promotor(en)
prof. Peter Veelaert, vakgroep Telecommunicatie en Informatieverwerking - prof. Wilfried Philips, vakgroep Telecommunicatie en Informatieverwerking
Examencommissie
voorzitter prof. Patrick De Baets (decaan) - em. prof. Dirk De Clercq (Vakgroep Bewegings- en Sportwetenschappen) - prof. Peter Lambert (Vakgroep Elektronica en Informatiesystemen) - prof. Hiep Luong (Vakgroep Telecommunicatie en Informatieverwerking) - prof. Wilfried Philips (Vakgroep Telecommunicatie en Informatieverwerking) - dr. ir. Jürgen Slowack (Barco) - prof. Peter Veelaert (Vakgroep Telecommunicatie en Informatieverwerking) - prof. Steven Verstockt (Vakgroep Elektronica en Informatiesystemen),

Korte beschrijving

In dit doctoraat wordt onderzocht hoe men met behulp van meerdere camera's een 3D-reconstructie kan genereren om een scène beter te begrijpen. Typische toepassingen zijn te vinden in AR/VR, gamen zonder controllers, sport, revalidatie ... Zowel volumetrische reconstructies als skeletreconstructies worden gebruikt om een zo rijk mogelijke context te creëren. Een typisch probleem dat opduikt bij het observeren van objecten is occlusie. Occlusie zorgt ervoor dat objecten en personen slechts deels of helemaal niet zichtbaar zijn vanuit bepaalde kijkhoeken. Dit fenomeen zorgt voor inclomplete data. Door gebruik te maken van meerdere camera's, wordt in dit doctoraat getoond dat deze incomplete data niet langer een grote impact moet hebben op de kwaliteit van de reconstructies. De occlusie in een scène wordt door de voorgestelde methodes gedetecteerd en gemodelleerd zodat enkel de relevante delen in elk camerabeeld worden gebruikt tijdens de reconstructie. De resultaten van de skeletreconstructie laten bovendien zien dat een voldoende hoge precisie bereikt kan worden voor heel wat toepassingen.

Praktisch

Datum
Woensdag 20 oktober 2021, 16:00
Livestream
Volg online

Verdediging on campus, maar met beperkt publiek (op uitnodiging van de kandidaat)

Meer info

Contact
doctoraat.ea@UGent.be