Characterisation of the Hydrogen Interaction with Duplex and Austenitic Steels

Promovendus/a
Claeys, Lisa
Faculteit
Faculteit Ingenieurswetenschappen en Architectuur
Vakgroep
Vakgroep Materialen, Textiel en Chemische Proceskunde
Gezamenlijk doctoraat
Vrije Universiteit Brussel
Curriculum
Master of Sustainable Materials Engineering, Universiteit Gent, 2016
Academische graad
Doctor in de ingenieurswetenschappen: materiaalkunde
Taal proefschrift
Engels
Vertaling titel
Karakterisering van de waterstofinteractie met duplex en austenitische stalen
Promotor(en)
prof. Kim Verbeken, vakgroep Materialen, Textiel en Chemische Proceskunde - prof. Iris De Graeve (Vrije Universiteit Brussel) - prof. Tom Depover, vakgroep Materialen, Textiel en Chemische Proceskunde
Examencommissie
voorzitter prof. Hennie De Schepper (onderwijsdirecteur) - ondervoorzitter prof. Roger Vounckx (Vrije Universiteit Brussel) - prof. Iris De Graeve (Vrije Universiteit Brussel) - prof. Tom Depover (vakgroep Materialen, Textiel en Chemische Proceskunde ) - prof. Pascal Jacques (Université catholique de Louvain) - prof. Leo Kestens (Vakgroep Elektromechanica, Systeem- en Metaalengineering) - prof. Hisao Matsunaga (Kyushu University, Japan) - prof. Herman Terryn (Vrije Universiteit Brussel) - prof. Kim Verbeken (vakgroep Materialen, Textiel en Chemische Proceskunde)

Korte beschrijving

De transitie naar een waterstofeconomie is wereldwijd volop bezig en vergt de beschikbaarheid van materialen die compatibel zijn met waterstof. Waterstof staat namelijk bekend om een degradatie van de mechanische eigenschappen te veroorzaken. Door hun lage waterstof diffusiesnelheid zijn austenitische stalen intrinsiek minder gevoelig aan waterstof. Austenitische stalen zijn echter niet waterstof-resistent. Het effect uit zich in een verlies in ductiliteit en een hogere gevoeligheid voor scheuren. In dit werk werd de interactie van waterstof met 2205 duplex roestvast staal, 304L roestvast staal en stalen met tweeling-geïnduceerde plasticiteit onderzocht. De laatste twee categorieën zijn volledig austenitisch terwijl het duplex roestvast staal slecht voor 50% uit austeniet bestaat. Waterstof absorptie gebeurde door electrochemische oplading. Waterstofdiffusie en trapping werd geëvalueerd door koppeling van numerieke simulatie met thermische desorptie experimenten. De invloed van waterstof op de mechanische eigenschappen werd geëvalueerd met trektesten met een constante verplaatsing. Microstructurele analyse van intermediair vervormde en gebroken materialen met en zonder waterstof verhelderden verschillen in de aanwezige vervormings-en breuk mechanismes, respectievelijk. Diffractie van teruggekaatste elektronen (EBSD) was een belangrijke techniek voor de karakterisering van de vervormingsmechanismen. Tenslotte werden ook waterstof-geassisteerde scheuren geanalyseerd.

Praktisch

Datum
Vrijdag 29 oktober 2021, 17:00
Livestream
Volg online

Verdediging on campus, maar met beperkt publiek (op uitnodiging van de kandidaat)

Meer info

Contact
doctoraat.ea@UGent.be