Thermodynamic Investigation of Converter Slag Characteristics with Industrial Validation

Promovendus/a
De Vos, Lotte
Faculteit
Faculteit Ingenieurswetenschappen en Architectuur
Vakgroep
Vakgroep Materialen, Textiel en Chemische Proceskunde
Curriculum
Master of Sustainable Materials Engineering, Universiteit Gent, 2017
Academische graad
Doctor in de ingenieurswetenschappen: materiaalkunde
Taal proefschrift
Engels
Vertaling titel
Thermodynamisch onderzoek van de eigenschappen van de convertorslak met industriële validatie
Promotor(en)
prof. Kim Verbeken, vakgroep Materialen, Textiel en Chemische Proceskunde - prof. Inge Bellemans, vakgroep Materialen, Textiel en Chemische Proceskunde
Examencommissie
voorzitter prof. Hennie De Schepper (onderwijsdirecteur) - prof. Inge Bellemans (vakgroep Materialen, Textiel en Chemische Proceskunde) - dr. Soroosh Naghdy (ArcelorMittal Belgium) - prof. Roumen Petrov (Vakgroep Elektromechanica, Systeem- en Metaalengineering) - prof. Maarten Sabbe (vakgroep Materialen, Textiel en Chemische Proceskunde) - prof. Kim Verbeken (vakgroep Materialen, Textiel en Chemische Proceskunde) - dr. Johan Zietsman (Ex Mente Technologies, South Africa)

Korte beschrijving

Het convertor proces (of BOF-proces) is een essentiële stap in staalproductie. Tijdens dit raffinageproces wordt naast een staalfase ook een slakfase gevormd. Er heerst algemene consensus dat deze vloeibare oplossing van verschillende oxides, een belangrijke rol speelt tijdens het proces. Dit omwille van zijn rol op drie verschillende vlakken: raffinage, vuurvast interactie en demping door het schuimvormende karakter. Ondanks, erkenning van het algemene belang van deze fase, blijven de exacte mechanismes tot op heden onbekend. Om inzicht te krijgen in de rol van de slak en het effect van slaksamenstelling is het belangrijk om de verandering van slaksamenstelling tijdens het proces te kunnen bestuderen. Dit doctoraat onderzocht de rol van de slakfase in de convertor aan de hand van thermodynamische modellen. Verschillende modeleertechnieken werden gecombineerd om zowel de slak- als staalsamenstelling tijdens het proces en op het einde van het proces te kunnen simuleren. De resultaten van de thermodynamische modellen werden geverifieerd met industriële metingen en datasets. Finaal werden twee compleet verschillende modellen ontwikkeld om de verandering van slaksamenstelling tijdens het proces te simuleren. Een model met als doel voorspellend te werken om nieuwe werkingsgebieden te onderzoeken en een niet-voorspellend model voor retroactief gebruik.

Praktisch

Datum
Vrijdag 5 november 2021, 16:30
Livestream
Volg online

Verdediging on campus, maar met beperkt publiek (op uitnodiging van de kandidaat)

Meer info

Contact
doctoraat.ea@UGent.be