Improvement of Spatial Resolution in Monolithic Detectors for Clinical PET

Promovendus/a
Stockhoff, Mariele
Faculteit
Faculteit Ingenieurswetenschappen en Architectuur
Vakgroep
Vakgroep Elektronica en Informatiesystemen
Curriculum
Master of Science, Aachen University of Applied Sciences, Duitsland, 2017
Academische graad
Doctor in de ingenieurswetenschappen: biomedische ingenieurstechnieken
Taal proefschrift
Engels
Vertaling titel
Verbetering van de ruimtelijke resolutie in monolithische detectoren voor klinische PET
Promotor(en)
prof. Stefaan Vandenberghe, vakgroep Elektronica en Informatiesystemen - prof. Roel Van Holen, vakgroep Elektronica en Informatiesystemen
Examencommissie
voorzitter em. prof. Hendrik Van Landeghem (ere-onderwijsdirecteur) - prof. Matthieu Boone (vakgroep Fysica en Sterrenkunde) - prof. Yves D'Asseler (vakgroep Diagnostische Wetenschappen) - prof. Pawel Moskal (Jagiellonian University, Poland) - prof. Emilie Roncali (University of California Davis, USA) - prof. Roel Van Holen (vakgroep Elektronica en Informatiesystemen) - prof. Stefaan Vandenberghe (vakgroep Elektronica en Informatiesystemen) - prof. Karl Ziemons (Fachhochschule Aachen, Germany)

Korte beschrijving

Positron emissie tomografie (PET) is een veel gebruikte medische beeldvormingstechniek. Terwijl de meeste scans anatomische informatie verschaffen zoals computertomografie (CT) of magnetische resonantie beeldvorming (MRI), kan met een PET-scan een functioneel proces worden gevisualiseerd. Door inspuiting van bijvoorbeeld een radioactief gemarkeerde glucose-analoog kunnen suikermoleculen in het hele lichaam worden opgespoord. Het radiofarmacon, ook wel tracer genoemd, heeft een radioactief ligand dat gammastralen uitzendt die door de PET-detectoren kunnen worden gemeten. Als op het PET-beeld regio's met een onverwacht hoog suikerverbruik te zien zijn, kan dit wijzen op de aanwezigheid van tumoren. Helaas zijn tumoren beneden een bepaalde grootte niet zichtbaar op PET-beelden. Het vermogen van de scanner om kleine structuren op te sporen, wordt de ruimtelijke resolutie van het systeem genoemd. Deze is afhankelijk van onder andere de intrinsieke ruimtelijke resolutie van de detector. Het doel van dit proefschrift is het onderzoek naar monolithische PET detectoren die een betere ruimtelijke resolutie kunnen bieden voor gebruik in klinische PET systemen. We hebben aangetoond dat monolithische detectoren een ultrahoge ruimtelijke resolutie kunnen opleveren die heel dicht in de buurt komt van de fundamentele ruimtelijke resolutie limieten van PET.

Praktisch

Datum
Dinsdag 9 november 2021, 16:00
Livestream
Volg online

Verdediging on campus, maar met beperkt publiek (op uitnodiging van de kandidaat)

Meer info

Contact
doctoraat.ea@UGent.be