Mitigating Batrachochytrium salamandrivorans infections in salamanders: strategies, intestinal health and host colonization

Promovendus/a
Wang, Yu
Faculteit
Faculteit Diergeneeskunde
Vakgroep
Vakgroep Pathobiologie, Farmacologie en Bijzondere Dieren
Curriculum
Yu Wang werd geboren op 7 juni 1990 in Hohhot, Binnen-Mongolië, China. Ze behaalde in 2013 haar Bachelor of Science in Diergeneeskunde aan de Shanxi University, China. In de herfst van datzelfde jaar zette ze haar studie voort aan de University of Liverpool, UK, School of Veterinary Medicine. In de herfst van het jaar daarop rondde ze haar studie af met het proefschrift “Can profage WO of an insect Wolbachia symbiote be reactivated?” met verdienste. In 2016 voltooide ze haar tweede Master of Science aan de afdeling Infection and Immunity van de Universiteit van Edinburgh met onderscheiding, met het onderzoeksproject getiteld "Onderzoek naar klonaliteit en vorming van geheugenpopulaties van niet-conventionele NKp46+ CD3+ T-cellen". In januari 2017 startte ze haar doctoraatsopleiding in de onderzoeksgroep Wildlife Health Gent, gehuisvest binnen de vakgroep Pathologie, Bacteriologie en Pluimveeziekten, aan de Faculteit Diergeneeskunde van de Universiteit Gent. Onder supervisie van prof. dr. An Martel en prof. dr. Frank Pasmans, onderzocht ze de vroege interactie tussen zoösporen van de chytride schimmel Batrachochytrium salamandrivorans en de gastheerhuid van amfibieën, en profileerde ze ook het dieet en de darmbacteriële samenstelling van vuursalamanderpopulaties. Het onderzoek werd gefinancierd door het Bijzonder Onderzoeksfonds Universiteit Gent en leidde tot verschillende wetenschappelijke publicaties in internationale tijdschriften.
Academische graad
Doctor in de diergeneeskundige wetenschappen
Taal proefschrift
Engels
Promotor(en)
Prof. dr. A. Martel, Faculteit Diergeneeskunde, UGent - Prof. dr. F. Pasmans, Faculteit Diergeneeskunde, UGent
Examencommissie
Prof. dr. Herman Favoreel, Voorzitter van de examencommissie - Prof. dr. Ward De Spiegelaere, Faculteit Diergeneeskunde, UGent - Prof. dr. Koen Chiers, Faculteit Diergeneeskunde, UGent - Dr. Leander Meuris, VIB-UGent Center for Medical Biotechnology Technologiepark-Zwijnaarde 75 - 9052 Gent - Dr. Pascale Van Rooij PERSEUS BV Kortrijksesteenweg 127 B1 B-9830 Sint-Martens-Latem, Belgium

Korte beschrijving

De biodiversiteit van amfibieën in de West-Palearctische regio staat zwaar onder druk ten gevolge van Batrachochytrium salamandrivorans (Bsal). Deze schimmel werd voor het eerst beschreven in 2013 als de oorzaak voor de dramatische reductie van de Nederlandse populatie vuursalamanders. Ondertussen is Bsal in het wild sterk verspreid binnen de EU (o.a. Spanje, België en Duitsland) en heeft het al verschillende inheemse Europese salamander populaties op de rand van uitsterven gebracht. Het is daarom van groot belang om in te zetten op strategieën voor het behoud en de bescherming van bedreigde salamander populaties. In hoofdstuk 1 wordt er een overzicht gegeven van mogelijke conservatiestrategieën om populaties van amfibieën te beschermen tegen Bsal. Jammer genoeg zijn er momenteel geen effectieve en duurzame oplossingen beschikbaar die op lange termijn bescherming bieden in het wild. Om in de toekomst populaties van vuursalamanders (Salamandra salamandra) te vrijwaren van Bsal, zullen de fundamenten blootgelegd moeten worden van zowel gedrags-, moleculaire, biologische en microbiologische aspecten van deze dieren en de interacties tussen gastheer en pathogenen.

Praktisch

Datum
Woensdag 17 november 2021, 17:00
Locatie
Diergeneeskunde aud kliniek A, Salisburylaan 133, 9820 Merelbeke

Indien je zowel de openbare verdediging en/of de receptie als de live-stream zal bijwonen, gelieve je dan voor 1 november aan te melden via e-mail: Yu.Wang@UGent.be.