The situated construction of language ideologies in Aruba: a study among participants in the language planning and policy process

Promovendus/a
Mijts, Eric
Faculteit
Faculteit Letteren en Wijsbegeerte
Vakgroep
Vakgroep Talen en Culturen
Gezamenlijk doctoraat
Universiteit Antwerpen
Curriculum
Germaanse talen (Universiteit Antwerpen, 1998)
Academische graad
Taalkunde (Universiteit Antwerpen) & Afrikaanse talen en culturen (UGent)
Taal proefschrift
Engels
Promotor(en)
Prof. dr. Michael Meeuwis, LW21 - Prof. dr. Reinhild Vandekerckhove, Universiteit Antwerpen - Em. Prof. dr. Pol Cuvelier, Universiteit Antwerpen
Examencommissie
Prof. dr. Peter Petré, Universiteit Antwerpen

Praktisch

Datum
Vrijdag 26 november 2021, 17:00
Locatie
Hof van Liere (Universiteit Antwerpen), Prinsstraat 13, 2000 Antwerpen