Experimental Study on Stability of Scour Protection around Offshore Monopile Foundations

Promovendus/a
Wu, Minghao
Faculteit
Faculteit Ingenieurswetenschappen en Architectuur
Vakgroep
Vakgroep Civiele Techniek
Curriculum
Master of Science Naval Architecture and Ocean Engineering, Chalmers University of Technology, Göteborg, Zweden, 2016
Academische graad
Doctor in de ingenieurswetenschappen: bouwkunde
Taal proefschrift
Engels
Promotor(en)
prof. Peter Troch, vakgroep Civiele Techniek - dr. ir. Vicky Stratigaki, vakgroep Civiele Techniek
Examencommissie
voorzitter prof. Filip De Turck (academisch secretaris) - prof. Erik Damgaard Christensen (Danmarks Tekniske Universitet, Denmark) - prof. Tom De Mulder (vakgroep Civiele Techniek) - dr. ir. Leen De Vos (Vlaamse Overheid, Departement Mobiliteit en Openbare Werken) - prof. Wim De Waele (vakgroep Elektromechanica, Systeem- en Metaalengineering) - dr. ir. Vicky Stratigaki (vakgroep Civiele Techniek) - prof. Francisco Taveira Pinto (Universidad do Porto, Portugal) - prof. Peter Troch (vakgroep Civiele Techniek)

Korte beschrijving

Erosiebescherming wordt veel gebruikt voor offshore monopile windturbines om de erosie rond de fundering te voorkomen. De stabiliteit ervan tegen schuifbelasting is een groot probleem in de ontwerpfase van een monopile-fundering. Met de focus op dit probleem, beschrijft dit proefschrift een systematische experimentele studie naar de stabiliteit van monopile erosiebescherming onder gecombineerde golf- en stromingsomstandigheden. Er zijn unieke grootschalige en soortgelijke kleinschalige laboratoriumexperimenten uitgevoerd en geïntroduceerd. De prestatie van de grootschalige monopile erosiebescherming wordt geëvalueerd en er is vastgesteld dat bestaande ontwerpmethoden het schadeniveau overschatten. De modeleffecten en schaaleffecten in monopile erosiebeschermingsexperimenten zijn gekwantificeerd met behulp van kleinschalige modellen. De resultaten laten zien dat de modeleffecten een standaarddeviatie van schadegetal kunnen introduceren van ongeveer 20% van de gemiddelde waarde, terwijl de schaaleffecten kunnen leiden tot significante verschillen in het schadepatroon en schadegetal tussen kleine en grootschalige modellen. Het grootschalige model resulteert in lagere schadegetallen in vergelijking met het soortgelijke kleinschalige model. Aangenomen wordt dat de onmogelijkheid om overeenkomsten te bereiken tussen het Reynoldsgetal (Re) en de verhouding tussen maximale en kritische Shields-parameters (θ/θcr) de dominante factoren voor de verschillen zijn. Daarnaast wordt op basis van de beschikbare experimentele gegevens een nieuwe storingsidentificatiecriterium voor monopile erosiebescherming voorgesteld.

Praktisch

Datum
Maandag 29 november 2021, 16:00
Livestream
Volg online

Verdediging on campus, maar met beperkt publiek (op uitnodiging van de kandidaat)

Meer info

Contact
doctoraat.ea@UGent.be