Fighting the Good Fight: An exploration of the consequential just war constraints of necessity and proportionality

Promovendus/a
Wood, Nathan
Faculteit
Faculteit Letteren en Wijsbegeerte
Vakgroep
Vakgroep Wijsbegeerte en Moraalwetenschap
Curriculum
Master of Arts in Philosophy and Economics (University of Bayreuth, Duitsland, 2016)
Academische graad
Doctor in de wijsbegeerte
Taal proefschrift
Engels
Promotor(en)
Prof. dr. Joke Meheus, LW01 - Prof. dr. Tom Claes, LW01
Examencommissie
Prof. dr. Erik Weber, LW01

Praktisch

Datum
Vrijdag 3 december 2021, 14:00
Livestream
Volg online

Meeting ID: 938 8339 2193 Passcode: ju3kXxd1