Bodies of Knowledge: Experimenting with Science and Affect in Contemporary Literature

Promovendus/a
Lambert, Shannon
Faculteit
Faculteit Letteren en Wijsbegeerte
Vakgroep
Vakgroep Letterkunde
Curriculum
Master of Philosophy (University of Adelaide, Australië, 2016)
Academische graad
Doctor in de letterkunde
Taal proefschrift
Engels
Promotor(en)
Prof. dr. Marco Caracciolo, LW07
Examencommissie
Prof. dr. Marysa Demoor, LW07

Praktisch

Datum
Vrijdag 3 december 2021, 17:00
Locatie
Het Pand - Priorzaal, Onderbergen 1, 9000 Gent
Livestream
Volg online

Meeting ID: 981 3527 8040 Passcode: D6dA7gfu