Iran as model and countermodel. Migration, (re)definition of identity and transfer of social norms in urban Afghanistan

Promovendus/a
Martin, Lucile
Faculteit
Faculteit Politieke en Sociale Wetenschappen
Vakgroep
Vakgroep Conflict- en Ontwikkelingsstudies
Academische graad
Doctor in de Politieke Wetenschappen
Taal proefschrift
Engels
Vertaling titel
Iran als model en tegenmodel. Migratie, (her)definitie van identiteit, en overdracht van sociale normen in stedelijk Afghanistan.
Promotor(en)
Prof. Dr. Bruno De Cordier Prof. Dr. Dennis Dijkzeul

Praktisch

Datum
Vrijdag 3 december 2021, 17:00
Locatie
Monasterium Poortackere, zaal Sanctus Erasmus-Ireneus, Oude Houtlei 6, 9000 Gent