Development of a Robot-Assisted Soft Tissue Protecting Technique for Performing Bone Resections in Total Knee Arthroplasty

Promovendus/a
Herregodts, Stijn
Faculteit
Faculteit Ingenieurswetenschappen en Architectuur
Vakgroep
Vakgroep Structuur en Herstel van de Mens
Curriculum
Master of Science in Electromechanical Engineering— afstudeerrichting Mechanical Construction, Universiteit Gent, 2015
Academische graad
Doctor in de ingenieurswetenschappen: werktuigkunde-elektrotechniek
Taal proefschrift
Engels
Vertaling titel
Ontwikkeling van een door robotica ondersteunde techniek ter bescherming van weke weefsels voor het uitvoeren van botresecties in een totaleknieartroplastiek-operatie
Promotor(en)
prof. Jan Victor, vakgroep Structuur en Herstel van de Mens - prof. Patrick De Baets, vakgroep Elektromechanica, Systeem- en Metaalengineering - prof. Matthias Verstraete, vakgroep Structuur en Herstel van de Mens
Examencommissie
voorzitter prof. Filip De Turck (academisch secretaris) - prof. Scott Banks (University of Florida, USA) - prof. Patrick De Baets (vakgroep Elektromechanica, Systeem- en Metaalengineering) - prof. Malcolm Forward (vakgroep Elektronica en Informatiesystemen) - prof. Mia Loccufier (vakgroep Elektromechanica, Systeem- en Metaalengineering) - prof. Thomas Luyckx (KU Leuven) -prof. Patrick Segers (vakgroep Elektronica en Informatiesystemen) - prof. Matthias Verstraete (vakgroep Structuur en Herstel van de Mens) - prof. Jan Victor (vakgroep Structuur en Herstel van de Mens)

Korte beschrijving

De knie is een zwaarbelast gewricht dat gevoelig is voor het ontwikkelen van artrose. Bij vergevorderde artrose is de enige behandelingsmogelijkheid het plaatsten van een knieprothese. Om het succes van deze ingreep te verbeteren wordt er meer en meer gebruik gemaakt van computer- en robotondersteuning tijdens de ingreep. Deze methoden hebben de nauwkeurigheid van de ingreep aantoonbaar verhoogd. Desalniettemin kunnen er nog steeds afwijkingen optreden en kan er ongewenste schade aan weke weefsels ontstaan bij het zagen van het bot tijdens de ingreep. Als antwoord op deze tekortkomingen werd er een nieuwe techniek ontwikkeld voor het uitvoeren van de botresecties door middel van een robotgestuurde botfrees. Deze techniek maakt het mogelijk om op een adaptieve manier de rand van het bot te detecteren en te volgen tijdens het freesproces. Tegelijkertijd is de frees permanent afgeschermd van de weke weefsels. Daardoor kan er onbedoelde schade aan deze weke weefsels vermeden worden. Verder werd door optimalisatie van de botfreestechniek de nauwkeurigheid verbeterd en de opwarming van het bot verminderd terwijl de procedure even snel uitgevoerd kon worden in vergelijking met de conventionele technieken.

Praktisch

Datum
Maandag 13 december 2021, 17:00
Livestream
Volg online

Verdediging on campus, maar met beperkt publiek (op uitnodiging van de kandidaat)

Meer info

Contact
doctoraat.ea@UGent.be