Experimental and Theoretical Study on the Ejected Facade Flame Behavior from Compartment Fires under Different Ventilation Conditions

Promovendus/a
Sun, Xiepeng
Faculteit
Faculteit Ingenieurswetenschappen en Architectuur
Vakgroep
Vakgroep Bouwkundige Constructies en Bouwmaterialen
Gezamenlijk doctoraat
University of Science and Technology of China, China
Curriculum
Bachelor in Safety Engineering, China University of Mining and Technology, China, 2016
Academische graad
Doctor in de ingenieurswetenschappen: Fire Safety Engineering
Taal proefschrift
Engels
Promotor(en)
prof. Bart Merci, vakgroep Bouwkundige Constructies en Bouwmaterialen - prof. Longhua Hu (University of Science and Technology of China, China)
Examencommissie
voorzitter prof. Kaiyuan Li (Wuhan University of Technology) - covoorzitter em. prof. Luc Taerwe (eredecaan UGent-FEA) - prof. Eleni Asimakopoulou (University of Central Lancashire, United Kingdom) - prof. Tarek Beji (UGent vakgroep bouwkundige Constructies en Bouwmaterialen) - prof. Fei Tang (University of Science and Technology of China, China) - prof. Longhua Hu (University of Science and Technology of China, China) - prof. Bart Merci (UGent vakgroep bouwkundige Constructies en Bouwmaterialen)

Korte beschrijving

In dit proefschrift werd voornamelijk de evolutie van de brand in het compartiment onderzocht, alsook het gedrag van de daaraan verbonden uitslaande vlam op de facade onder verschillende ventilatie-omstandigheden. Vijf experimenten zijn uitgevoerd voor compartimentsbranden op verschillende schaal en de temperatuur in het compartiment en de kritische HRR voor uitslaande vlam, alsook de karakteristieke parameters van de uitslaande facadevlammen (maximum/gemiddelde/continue vlamhoogte, frequentie van de vlampulsatie, horizontale afstand waarover de vlam zich uitstrekt, vlambreedte en vlamlengte), werden opgemeten. Een gelijkvormigheidsanalyse wordt ontwikkeld op basis van de klassieke theoretische modellen, voor de branddynamica in het compartiment, de lengteschaal van de opening en de karakteristieke parameters van de uitslaande vlam. Numerieke simulaties worden uitgevoed om de structuur van het stromingsveld te visualiseren en te analyseren door middel van de Fire Dynamics Simulator software, ter ondersteuning van de analyses en de modellering. Verder worden de mechanismen van invloed op de ontwikkeling van de brand in het compartiment en de daarmee verbonden uitslaande vlam op de facade onthuld van: de hoogte van de brandhaard t.o.v. de vloer in het compartiment; de vorm van de opening (raam in een compartiment met beperkte ventilatie); uitwendige omgevingswind (zijwaarts, van achteren over het dak), aanleiding gevend tot verschillende ventilatie-omstandigheden.

Praktisch

Datum
Maandag 13 december 2021, 08:00
Livestream
Volg online

via livestream/videoconferentie, zie link hierboven, maatregel COVID19

Meer info

Contact
doctoraat.ea@UGent.be