Envisioning a “Slavic” Humanity. Janko Lavrin between Nationalism and Cosmopolitanism

Promovendus/a
Geerardyn, Tilde
Faculteit
Faculteit Letteren en Wijsbegeerte
Vakgroep
Vakgroep Talen en Culturen
Curriculum
Master of Arts in de Oost-Europese talen en culturen (UGent, 2012)
Academische graad
Doctor in de Oost-Europese talen en culturen
Taal proefschrift
Engels
Promotor(en)
Prof. dr. Ben Dhooge, LW21 - Dr. Michel De Dobbeleer, LW07
Examencommissie
Prof. dr. Michael Meeuwis, LW21

Praktisch

Datum
Woensdag 15 december 2021, 16:00
Locatie
Het Pand, zaal rector Vermeylen, Onderbergen 1, 9000 Gent
Livestream
Volg online

Meeting ID: 967 4284 7911 Passcode: hgRt50af