Societal Metabolism of Cobalt in the EU

Promovendus/a
Godoy Leon, Maria Fernanda
Faculteit
Faculteit Bio-ingenieurswetenschappen
Vakgroep
Vakgroep Groene Chemie en Technologie
Curriculum
Master of Science in Environmental Sanitation (2017, Universiteit Gent)
Academische graad
Doctor in de Bio-ingenieurswetenschappen: Milieuwetenschappen en technologie
Taal proefschrift
Engels
Promotor(en)
Prof. dr. ir. Jo Dewulf, BW24 - Prof. dr. Gian Andrea Blengini, Politecnico di Torino, Italië
Examencommissie
Prof. dr. Bernard De Baets (Voorzitter), BW26 - Prof. dr. ir. Steven De Meester (Secretaris), BW24, Prof. dr. ir. Jo Dewulf (Promotor), BW24, Prof. dr. Gian Andrea Blengini (Promotor), Politecnico di Torino, Italië, Prof. dr. ir. Inge Bellemans, EA11, Prof. dr. Daniel Müller, Norwegian University of Science and Technology en Dr. Philip Nuss, German Environment Agency (UBA)

Praktisch

Datum
Woensdag 19 januari 2022, 16:00
Locatie
A0.1 Academieraadzaal (A0.030), Blok A, Coupure Links 653, 9000 Gent
Livestream
Volg online