Wireless Radio Channel Modelling for Vehicular and Indoor Applications

Promovendus/a
Yusuf, Marwan
Faculteit
Faculteit Ingenieurswetenschappen en Architectuur
Vakgroep
Vakgroep Informatietechnologie
Curriculum
Master of Science in Electrical-Electronics Engineering and Cyber Systems, Istanbul Medipol University, Turkije, 2016
Academische graad
Doctor in de ingenieurswetenschappen: elektrotechniek
Taal proefschrift
Engels
Vertaling titel
Modellering van het draadloze kanaal met toepassingen in communicatie tussen voertuigen en binnenshuis
Promotor(en)
prof. Wout Joseph, vakgroep Informatietechnologie - prof. Emmeric Tanghe, vakgroep Informatietechnologie - prof. Davy Gaillot (Université de Lille, Frankrijk)
Examencommissie
voorzitter prof. Filip De Turck (academisch secretaris) - prof. Davy Gaillot (Université de Lille, France) - prof. Jeroen Hoebeke (vakgroep Informatietechnologie) - prof. Wout Joseph (vakgroep Informatietechnologie) - prof. Thomas Kürner (Technische Universität Braunschweig, Germany) - prof. Sam Lemey (vakgroep Informatietechnologie) - prof. Sofie Pollin (KU Leuven) - prof. Emmeric Tanghe (vakgroep Informatietechnologie)

Korte beschrijving

Bij communicatie tussen voertuigen verandert de propagatieomgeving snel als gevolg van de mobiliteit van de voertuigen en de relatief lage positie van de antennes. Bijgevolg is het onderliggende fadingproces in deze kanalen selectief in zowel de tijd als frequentie, en de statistische eigenschappen ervan blijven niet constant gedurende lange tijdsduur en over de volledige frequentiebandbreedte. Naast communicatie tussen voertuigen vormt ook draadloze communicatie in industriële binnen omgevingen een uitdaging. Sterk reflecterende omgevingen worden gekenmerkt door een rijke elektromagnetische verstrooiing, tijds-en hoekspreiding, en kunnen kenmerken van een complexe caviteit vertonen. Het hoofddoel van dit werk is het modelleren van draadloze radiokanalen voor verschillende scenario's en toepassingen met betrekking tot toekomstige 5G-netwerken, die zullen helpen bij het ontwikkelen van efficiëntere en robuustere communicatie- en detectieoplossingen. Het eerste deel is gewijd aan het bestuderen van het gedrag van draadloze kanalen voor communicatie tussen voertuigen met een focus op stochastische modellering van propagatieparameters voor het niet-stationaire fadingproces. Het doel van het tweede deel is om het propagatiekanaal binnenshuis te onderzoeken in sterk reflecterende industriële scenario's. De reflecterende kenmerken van dergelijke omgevingen zijn gemodelleerd op basis van de theorie van elektromagnetische straling en worden gebruikt in toepassingen voor het waarnemen van mensen in een ruimte.

Praktisch

Datum
Woensdag 19 januari 2022, 17:00
Livestream
Volg online

Verdediging on campus, maar met beperkt publiek (op uitnodiging van de kandidaat)

Meer info

Contact
doctoraat.ea@UGent.be