Vapour-phase deposition techniques for lab-on-a-chip devices

Promovendus/a
Vandenbroucke, Sofie
Faculteit
Faculteit Wetenschappen
Vakgroep
Vakgroep Vastestofwetenschappen
Academische graad
Doctor in de wetenschappen: fysica
Taal proefschrift
Engels
Promotor(en)
prof. dr. Christophe Detavernier, WE04 - prof. dr. Philippe Vereecken, IMEC - dr. Karolien Jans, IMEC
Examencommissie
voorzitter: prof. dr. Jan Ryckebusch, WE05 - secretaris: prof. dr. Jolien Dendooven, WE04

Praktisch

Datum
Donderdag 20 januari 2022, 16:00
Locatie
Campus Sterre - S2 - Auditorium, Kriµ 281, 9000 Gent