Unraveling the molecular framework of de novo shoot organogenesis in Arabidopsis thaliana

Promovendus/a
Lardon, Robin
Faculteit
Faculteit Bio-ingenieurswetenschappen
Vakgroep
Vakgroep Plant en Gewas
Curriculum
Master of science in bio-ingenieurswetenschappen: cel- en genbiotechnologie (2016, Universiteit Gent)
Academische graad
Doctor in de Bio-ingenieurswetenschappen: Biotechnologie
Taal proefschrift
Engels
Promotor(en)
Prof. dr. Danny Geelen, BW21 - Prof. dr. ir. Wim Van Criekinge, BW26
Examencommissie
Prof. dr. ir. Paul Van der Meeren (Voorzitter), BW24 - Prof. dr. ir. Tim De Meyer (Secretaris), BW26 - Prof. dr. Steffen Vanneste, BW21 - WE09 - Prof. dr. Els Prinsen, Universiteit Antwerpen-Prof. dr. Remko Offringa, Universiteit Leiden-Prof. dr. Keiko Sugimoto, RIKEN Center for Sustainable Resource Science, Japan-Dr. ir. Hans Motte, WE09

Praktisch

Datum
Vrijdag 21 januari 2022, 16:00
Locatie
A0.1 Academieraadzaal (A0.030), Blok A, Coupure Links 653, 9000 Gent
Livestream
Volg online