Bacterially enhanced plant growing media for controlled environment agriculture

Promovendus/a
Van Gerrewey, Thijs
Faculteit
Faculteit Bio-ingenieurswetenschappen
Vakgroep
Vakgroep Plant en Gewas
Curriculum
Master of Science in de Bio-ingenieurswetenschappen: landbouwkunde (2015, Universiteit Gent)
Academische graad
Doctor in de Bio-ingenieurswetenschappen: landbouw
Taal proefschrift
Engels
Promotor(en)
Prof. dr. Danny Geelen, BW21 - Prof. dr. ir. Nico Boon, BW25
Examencommissie
Prof. dr. ir. Kris Verheyen (Voorzitter), BW20 - Prof. dr. ir. Leen De Gelder (Secretaris), BW25 - Prof. dr. Aurélien Carlier, WE10 - Prof. dr. ir. Leo Marcelis, Wageningen Universiteit - Dr. ir. Oliver Grunert, Aphea.bio

Praktisch

Datum
Maandag 24 januari 2022, 16:00
Locatie
A0.1 Academieraadzaal (A0.030), Blok A, Coupure Links 653, 9000 Gent
Livestream
Volg online