Serving the white order. Making bilingual security workers in Brussels

Promovendus/a
Kanobana, Sibo
Faculteit
Faculteit Letteren en Wijsbegeerte
Vakgroep
Vakgroep Vertalen, tolken en communicatie
Curriculum
Licentiaat in de vergelijkende cultuurwetenschap (UGent, 2000)
Academische graad
Doctor in de taalkunde
Taal proefschrift
Duits
Promotor(en)
Prof. dr. Sarah Van Hoof, LW22 - Prof. dr. Alfonso Del Percio, University College London, VK
Examencommissie
Prof. dr. Sonia Vandepitte, LW22

Praktisch

Datum
Dinsdag 25 januari 2022, 15:30
Locatie
Lokaal 1.04 (Campus Mercator), Abdisstraat 1, 9000 Gent
Livestream
Volg online