Interpersonal Dynamics and Therapeutic Relationship in Patients with Functional Somatic Syndromes

Promovendus/a
Krivzov, Juri
Faculteit
Faculteit Psychologie en Pedagogische wetenschappen
Vakgroep
Vakgroep Psychoanalyse en Raadplegingspsychologie
Academische graad
Doctor in de Psychologie
Taal proefschrift
Engels
Promotor(en)
Administratief promotor: Prof. dr. Reitske Meganck, vakgroep Psychoanalyse en Raadplegingspsychologie (PP08)
Examencommissie
Prof. dr. Martin Valcke, vakgroep Onderwijskunde (PP06)

Praktisch

Datum
Donderdag 24 februari 2022, 16:00
Locatie
het Pand, zaal August Vermeylen, Onderbergen 1, 9000 Gent
Livestream
Volg online