A multiscale modelling study of cement paste rheology

Promovendus/a
Gallo Molina, Juan Pablo
Faculteit
Faculteit Bio-ingenieurswetenschappen
Vakgroep
Vakgroep Data-analyse en wiskundige modellering
Interdisciplinair doctoraat
Faculty of Engineering and Architecture
Curriculum
Magister en Ingenieria Quimica (2018, Universidad de los Andes, Columbië)
Academische graad
Doctor in de Bio-ingenieurswetenschappen en in de ingenieurswetenschappen: bouwkunde
Taal proefschrift
Engels
Promotor(en)
Prof. dr. ir. Ingmar Nopens, BW26 - Dr. ir. Karel Lesage, EA14
Examencommissie
Prof. dr. ir. Paul Van der Meeren (Voorzitter), BW24 - Prof. dr. ir. Geert De Schutter (Secretaris), EA14 - Prof. dr. Flavio Marchesini de Oliveira, EA11 - Prof. dr. ir. Peter Van Puyvelde, KU Leuven - Prof. dr. ir. José Nuno Canongia Lopes, Universidade de Lisboa, Portugal

Praktisch

Datum
Donderdag 19 mei 2022, 16:00
Locatie
E2 Auditorium, Coupure links 653, 9000 Gent