Analysis of a Two-Class Queueing Model with Randomly Alternating Service

Promovendus/a
Devos, Arnaud
Faculteit
Faculteit Ingenieurswetenschappen en Architectuur
Vakgroep
Vakgroep Telecommunicatie en Informatieverwerking
Curriculum
Master in de wiskunde, Universiteit Gent, 2017
Academische graad
Doctor in de ingenieurswetenschappen: wiskundige ingenieurstechnieken
Taal proefschrift
Engels
Vertaling titel
Analyse van een wachtlijnmodel met twee klassen en met een willekeurig afwisselend bedieningsproces
Promotor(en)
em. prof. Herwig Bruneel, vakgroep Telecommunicatie en Informatieverwerking - prof. Joris Walraevens, vakgroep Telecommunicatie en Informatieverwerking - prof. Dieter Fiems, vakgroep Telecommunicatie en Informatieverwerking
Examencommissie
voorzitter prof. Hennie De Schepper (onderwijsdirecteur) - em. prof. Herwig Bruneel (vakgroep Telecommunicatie en Informatieverwerking) - prof. Ioannis Dimitriou (University of Patras, Griekenland) - prof. Dieter Fiems (vakgroep Telecommunicatie en Informatieverwerking) - prof. Stella Kapodistria (Technische Universiteit Eindhoven, Nederland) - prof. Michèle Vanmaele (vakgroep Toegepaste Wiskunde, Informatica en Statistiek) - prof. Joris Walraevens (vakgroep Telecommunicatie en Informatieverwerking) - prof. Sabine Wittevrongel (vakgroep Telecommunicatie en Informatieverwerking)

Korte beschrijving

In dit doctoraat bestuderen wij een wachtlijnmodel waarbij onderscheid wordt gemaakt tussen twee verschillende entiteiten (die we aanduiden als klanten van type 1 en type 2) die wachten op één of andere vorm van bediening door eenzelfde bedieningsstation. Het opdelen van klanten in verschillende groepen gebeurt in de praktijk vaak op natuurlijke wijze. Het concept van triage in ziekenhuizen kan men beschouwen als schoolvoorbeeld. In de meeste toepassingen komt het er op neer dat er maar een beperkt aantal middelen zijn om verschillende types klanten te bedienen. De volgorde waarin de twee types klanten bediend worden, kan op verschillende manieren gebeuren. Bijvoorbeeld: men zou er kunnen voor opteren om één type van klanten absolute prioriteit te geven. Echter, in sommige wachtlijnsystemen is een faire verdeling van de beperkte middelen gewenst. In dit doctoraat analyseren we de prestatie van een specifiek bedieningsmechanisme, waarbij één enkel bedieningsstation zijn tijd afwisselend verdeeld over beide types klanten. Hierin worden probabiliteiten toegekend aan de types klanten en elk tijdsinterval kiest het bedieningsstation op basis van de toegekende probabiliteiten welk type klant dat tijdsinterval bediend wordt. In dit doctoraat wordt vooral de nadruk gelegd op de oplossingsmethode om dit twee-dimensionaal wachtlijnmodel te analyseren.

Praktisch

Datum
Vrijdag 20 mei 2022, 17:00
Locatie
auditorium P Jozef Plateau, gelijkvloers, Jozef Plateaustraat 22, 9000 Gent
Livestream
Volg online

Meer info

Contact
doctoraat.ea@ugent.be