Reliability-Aware Management in Hybrid Memories: Evaluation through Scale-Model Simulation

Promovendus/a
Liu, Wenjie
Faculteit
Faculteit Ingenieurswetenschappen en Architectuur
Vakgroep
Vakgroep Elektronica en Informatiesystemen
Curriculum
Master of Engineering – Computer Science and Technology, National University of Defense and Technology, China, 2017
Academische graad
Doctor in de ingenieurswetenschappen: computerwetenschappen
Taal proefschrift
Engels
Vertaling titel
Betrouwbaarheidsbewust beheer van hybride geheugens: evaluatie via simulatie van schaalmodellen
Promotor(en)
prof. Lieven Eeckhout, vakgroep Elektronica en Informatiesystemen
Examencommissie
voorzitter prof. Filip De Turck (academisch secretaris) - prof. Trevor E. Carlson (National University of Singapore, Singapore) - prof. Koen De Bosschere (vakgroep Elektronica en Informatiesystemen) - prof. Lieven Eeckhout (vakgroep Elektronica en Informatiesystemen) - prof. Jan Fostier (vakgroep Informatietechnologie) - dr. ir. Wim Heirman (Intel ExaScience Lab) - dr. Jennifer Sartor (vakgroep Elektronica en Informatiesystemen)

Praktisch

Datum
Maandag 23 mei 2022, 17:00
Locatie
vergaderzaal 2.2 Oude Infirmerie, Het Pand, tweede verdieping, Onderbergen 1, 9000 Gent
Livestream
Volg online

Meer info

Contact
doctoraat.ea@ugent.be