A 'strange' tensor network mapping: the bridge between topological phases of matter and critical lattice models

Promovendus/a
Vanhove, Robijn
Faculteit
Faculteit Wetenschappen
Vakgroep
Vakgroep Fysica en Sterrenkunde
Academische graad
Doctor in de wetenschappen: fysica
Taal proefschrift
Engels
Promotor(en)
prof. dr. Frank Verstraete, WE05 - dr. Nick Bultinck, Oxford University, UK
Examencommissie
voorzitter: prof. dr. Dirk Poelman, WE04 - secretaris: prof. dr. Jan Ryckebusch, WE05

Praktisch

Datum
Maandag 23 mei 2022, 18:00
Locatie
Het Pand, zaal rector Vermeylen, Onderbergen 1, 9000 Gent