Fractional Order Models Enabling Control Strategies Based on Material Properties

Promovendus/a
Birs, Isabela Roxana
Faculteit
Faculteit Ingenieurswetenschappen en Architectuur
Vakgroep
Vakgroep Elektromechanica, Systeem- en Metaalengineering
Curriculum
Master's Degree in Systems Engineering, Technical University of Cluj-Napoca, Roemenië, 2018
Academische graad
Doctor in de de ingenieurswetenschappen
Taal proefschrift
Engels
Vertaling titel
Fractionele-ordemodellen ten behoeve van controlestrategieën op basis van materiaaleigenschappen
Promotor(en)
prof. Clara-Mihaela Ionescu, vakgroep Elektromechanica, Systeem- en Metaalengineering - dr. Dana Copot, vakgroep Elektromechanica, Systeem- en Metaalengineering
Examencommissie
voorzitter prof. De Baets (decaan) - dr. ir. Annelies Coene (vakgroep Elektromechanica, Systeem- en Metaalengineering) - dr. Dana Copot (vakgroep Elektromechanica, Systeem- en Metaalengineering) - prof. Frederik De Belie (vakgroep Elektromechanica, Systeem- en Metaalengineering) - prof. Clara-Mihaela Ionescu (vakgroep Elektromechanica, Systeem- en Metaalengineering - dr. apr. Christoph Portier (vakgroep Farmaceutische Analyse) - prof. Antonio Visioli (Università degli Studi di Brescia, Itali¨¨e)

Korte beschrijving

Het proefschrift biedt een theoretisch en praktisch (experimenteel) kader om dynamica en bewegingsvariaties te testen in vloeistoffen die buiten de klassieke lineaire Newtonse eigenschappen vallen. Dergelijke vloeistoffen komen in de praktijk zeer vaak voor, om er een paar op te sommen: bloed, vloeibaar wasmiddel, vloeibaar staal, shampoo, enz. De nieuwigheid van de voorgestelde benadering is dat nieuwe hulpmiddelen uit de wiskunde worden vermengd met systeem- en controletheorie om een beter begrip te krijgen van de niet-Newtoniaanse vloeistofdynamica. De aanpak maakt gebruik van fysische kenmerken van het systeem om de dynamica te modelleren en legt een verband met de voorgestelde wiskundige modellen. Bewegingscontrole van deze vloeistoffen (via externe krachten) of van ondergedompelde objecten wordt voorgesteld. De toepassingsgebieden zijn breed en de bruikbaarheid van de resultaten is interdisciplinair. Op basis van de samenwerkingsovereenkomst en de stand van de techniek met Arcelor Mittal Gent wordt speciale aandacht besteed aan de modellering van de bewegingseigenschappen van vloeibaar staal en de regeling met externe krachten om de stroming in het continugietproces te regelen. Er wordt ook een andere industriële casestudie voorgesteld aan de hand van droge/natte granulatie in een farmaceutisch tabletproductieproces. De voorgestelde onderzoeksbenadering is in lijn met de VWRI-verkenning voor 2025 door middel van opkomende contextbewuste regelstrategieën, die het potentieel hebben om een technologie-enabler te zijn in verschillende domeinen.

Praktisch

Datum
Woensdag 25 mei 2022, 09:00
Locatie
auditorium 1, iGent, eerste verdieping, Technologiepark Zwijnaarde 126, 9052 Zwijnaarde
Livestream
Volg online

Meer info

Contact
doctoraat.ea@ugent.be