Investigation on Electrical Issues of NBI and ICRF Systems

Promovendus/a
Casagrande, Riccardo
Faculteit
Faculteit Ingenieurswetenschappen en Architectuur
Vakgroep
Vakgroep Toegepaste Fysica
Gezamenlijk doctoraat
Università degli Studi di Padova, Italië
Curriculum
Laurea Magistrale in Electrical Energy Engineering, Università degli studi di Padova, Italië, 2017
Academische graad
Doctor in de ingenieurswetenschappen: toegepaste natuurkunde
Taal proefschrift
Engels
Promotor(en)
prof. Kristel Crombé, vakgroep Toegepaste Fysica - prof. Paolo Bettini (Università degli Studi di Padova, Italië) - prof. Jean-Marie Noterdaeme, vakgroep Elektromechanica, Systeem- en Metaalengineering
Examencommissie
voorzitter prof. Hennie De Schepper (onderwijsdirecteur UGent-FEA) - covoorzitter prof. Gianmaria De Tommasi (Università degli Studi di Napoli Federico II, Italië) - prof. Leonardo Giudicotti (Università degli Studi di Padova, Italië) - prof. Roger Jaspers (UGent vakgroep Toegepaste Fysica) - dr. Timo Ravensbergen (ITER Organization, Frankrijk)

Korte beschrijving

Om energie te produceren door middel van kernfusie met magnetische opsluiting, zijn hulpverwarmingssystemen nodig om de plasmatemperaturen te bereiken die nodig zijn voor het in stand houden van fusiereacties. Dit onderzoekswerk behandelt elektrische problemen met betrekking tot twee van de extra verwarmingssystemen die zijn voorzien voor ITER, de grootste technologische en wetenschappelijke demonstrator voor een fusiereactor, namelijk Neutral Beam Injection (NBI) en Ion Cyclotron Range of Frequency (ICRF) verwarming. Het NBI-systeem van ITER is in staat het plasma te verwarmen met een hoogenergetische deeltjesbundel, verkregen door het neutraliseren van tot 1 MeV versnelde negatieve ionen. Negatieve ionen worden geëxtraheerd uit een plasma dat wordt geproduceerd door radiofrequentie-drivers. De werkzaamheden voor het NBI betroffen het operationeel verbeteren en ontwerpen van upgrades van de voedingen die de RF-drivers aandrijven. Het tweede deel van het werk was gewijd aan de studie van problemen met elektrische boogvorming in ICRF-systemen. ICRF verwarmt het fusieplasma door er elektromagnetische golven aan te koppelen, gelanceerd vanaf een antenne die in het reactorvat is geïnstalleerd. De doctoraatsactiviteiten betroffen het onderzoek, door middel van de ontwikkeling van een experimenteel apparaat, van enkele aspecten van het vasthouden van antennespanning met betrekking tot de specifieke omgeving van de fusiereactor.

Praktisch

Datum
Vrijdag 24 juni 2022, 10:30
Locatie
auditorium Vandenhove, Paviljoen Charles Vandenhove, gelijkvloers, Rozier 1, 9000 Gent
Livestream
Volg online

Meer info

Contact
doctoraat.ea@ugent.be