Beam Physics via Tomographic Diagnostics

Promovendus/a
Ugoletti, Margherita
Faculteit
Faculteit Ingenieurswetenschappen en Architectuur
Vakgroep
Vakgroep Toegepaste Fysica
Gezamenlijk doctoraat
Università degli Studi di Padova, Italië
Curriculum
Laurea Magistrale in Physics, Università di Bologna, Italië, 2018
Academische graad
Doctor in de ingenieurswetenschappen: toegepaste natuurkunde
Taal proefschrift
Engels
Vertaling titel
Bundelfysica via tomografische diagnostieken
Promotor(en)
prof. Geert Verdoolaege, vakgroep Toegepaste Fysica - prof. Emanuele Sartori (Università degli Studi di Padova, Italië) - dr. Gianlugi Serianni (Istituto Gas Ionizzati del Consiglio Nazionale delle Ricerche & Consorzio RFX, Italië)
Examencommissie
voorzitter prof. Gianmaria De Tommasi (Università degli Studi di Napoli Federico II, Italië - covoorzitter prof. Hennie De Schepper (onderwijsdirecteur UGent-FEA) - prof. Leonardo Giudicotti (Università degli Studi di Padova, Italië) - prof. Roger Jaspers (UGent vakgroep Toegepaste Fysica) - dr. Timo Ravensbergen (ITER Organization, Frankrijk)

Korte beschrijving

De belangrijkste methode voor plasmaverhitting die in het fusie-experiment ITER gebruikt zal worden, is gebaseerd op het injecteren van een bundel van snelle neutrale deeltjes. In ITER zal hiervoor een negatieve ionenbundel worden gecreëerd, die vervolgens geneutraliseerd wordt. In dit proefschrift werd de fysica bestudeerd van dergelijke bundels, gebruik makend van tomografische reconstructies van de door zichtbare camera’s geobserveerde bundels in het SPIDER-experiment, het prototype op ware grootte van de negatieve ionenbron voor ITER. Met een speciaal ontwikkeld tomografisch algoritme en een model voor bundelemissie door interactie met het achtergrondgas, werd de homogeniteit en divergentie van de bundelstroom bepaald. Met de integratie van bijkomende diagnostieken zoals sondes, werd vervolgens de invloed van de belangrijkste bron- en versnellerparameters op de bundeleigenschappen gekarakteriseerd. Met name de uniformiteit van elektron- en ionendichtheid in de plasmabron bleek cruciaal voor gelijkmatige optische karakteristieken van elke deelbundel en om lokale oververhitting van het extractierooster te voorkomen. Dit is de eerste uitgebreide analyse van de gegevens bekomen in een experimentele campagne op het SPIDER-experiment. De hierbij verworven ervaring is van fundamenteel belang voor de toekomstige operatie bij volle performantie, waarbij de karakterisering van de afzonderlijke deelbundels een nog grotere uitdaging zal vormen.

Praktisch

Datum
Vrijdag 24 juni 2022, 09:00
Locatie
leslokaal NBTF, derde verdieping, Università degli Studi di Padova, Centro Ricerche Fusione c/o Consorzio RFX, Corso Stati Uniti 4, 35127 Padova, Italië
Livestream
Volg online

(ook te volgen vanuit auditorium Vandenhove, Paviljoen Charles Vandenhove, gelijkvloers, Rozier 1, 9000 Gent)

Meer info

Contact
doctoraat.ea@ugent.be