Critical Phenomena in CO Oxidation and Competitive Dynamics in Reaction-Diffusion Systems

Promovendus/a
Mirena Seguias, Juan Ignacio
Faculteit
Faculteit Ingenieurswetenschappen en Architectuur
Vakgroep
Vakgroep Elektronica en Informatiesystemen
Curriculum
Ingeniero Químico, Universidad Simón Bolívar, Venezuela, 2015
Academische graad
Doctor in de ingenieurswetenschappen: chemische technologie
Taal proefschrift
Engels
Promotor(en)
prof. Denis Constales, vakgroep Elektronica en Informatiesystemen - prof. Vladimir Galvita, vakgroep Materialen, Textiel en Chemische Proceskunde
Examencommissie
voorzitter em. prof. Luc Taerwe (eredecaan) - dr. Lukas Buelens (vakgroep Materialen, Textiel en Chemische Proceskunde) - prof. Denis Constales (vakgroep Elektronica en Informatiesystemen) - prof. Vladimir Galvita (vakgroep Materialen, Textiel en Chemische Proceskunde) - prof. Lars Grabow (University of Houston, VS) - prof. Evgenii Kondratenko (Leibniz-Institut für Katalyse, Duitsland) - dr. Evgeniy Redekop (University of Oslo, Noorwegen) - prof. Maarten Sabbe (vakgroep Materialen, Textiel en Chemische Proceskunde)

Korte beschrijving

De invloed van transport op de schijnbare activiteit van heterogene katalysatoren is een fundamenteel probleem in het veld van reaction engineering. Echter houden de traditionele technieken die transport verschijnselen voor katalytische systemen kwantificeren geen rekening met de specifieke positie van de actieve deeltjes. Om die reden zijn ze niet bruikbaar voor het beschouwen van reactie-diffusie limitaties die geïnduceerd worden door de ruimtelijke ordening van discrete katalytische elementen. Theoretische beschouwingen in chemische fysica hebben een afscherming of schaduweffect voorspeld dat veroorzaakt wordt door de competitie tussen nabij gelegen actieve elementen. Een gebrek aan experimentele data dat dit effect onderzoekt hindert een beter begrip van de afhankelijkheid van ruimtelijke distributie, intrinsieke activiteit en transportverschijnselen. Het hoofddoel van deze thesis is het experimenteel isoleren en observeren van het schaduweffect met een Temporal Analysis of Products (TAP) reactor. CO oxidatie puls experimenten met Pt/MgAl2O4 deeltjes onder verschillende ruimtelijke configuraties toont dat hun schijnbare activiteit stijgt met hogere graad van spreiding. Een tweede doelstelling van dit werk bestond uit het uitvoeren van een analyse van kritische fenomenen in CO oxidatie op Pt. Puls experimenten met een ALD Pt katalysator suggereren dat complexe oppervlaktefenomenen optreden die een dynamische transitie veroorzaken tussen kritische waarden van de reactiesnelheid.

Praktisch

Datum
Maandag 27 juni 2022, 17:00
Locatie
auditorium 1, iGent, eerste verdieping, Technologiepark Zwijnaarde 126, 9052 Zwijnaarde
Livestream
Volg online

Meer info

Contact
doctoraat.ea@ugent.be