Novel Insights about uterine innate immune function and microbiota in cattele

Promovendus/a
Lietaer, Leen
Faculteit
Faculteit Diergeneeskunde
Vakgroep
Vakgroep Interne Geneeskunde, Voortplanting en Populatiegeneeskunde
Curriculum
Leen Lietaer werd geboren op 24 januari 1994 te Geel. Ze behaalde in 2011 haar diploma hoger secundair onderwijs in de richting Wetenschappen-Wiskunde aan het Sint Dimpna College te Geel. Vervolgens zette ze haar studies verder in Gent aan de Faculteit Diergeneeskunde waar ze in 2017 het diploma dierenarts (optie Herkauwers) behaalde met de grootste onderscheiding. In datzelfde jaar startte ze bij de Vakgroep Voortplanting, Verloskunde, en Bedrijfsdiergeneeskunde van de Faculteit Diergeneeskunde aan de Universiteit Gent haar doctoraatsopleiding “Doctor in Veterinary Sciences”. De voornaamste doelstelling van haar onderzoek was om onze kennis betreffende specifieke componenten (microbiota en de lokale immuniteit) van het geslachtsapparaat van het vrouwelijk rund te verbreden. Deze studie werd uitgevoerd onder begeleiding van Prof. dr. Geert Opsomer, Prof. dr. Tom Van de Wiele, Prof. dr. Ann Van Soom, en dr. Osvaldo Bogado Pascottini, en werd gefinancierd door het Bijzonder Onderzoeksfonds van de Universiteit Gent.
Academische graad
Doctor in de diergeneeskundige wetenschappen
Taal proefschrift
Engels
Promotor(en)
Prof. dr. G. Opsomer, Faculteit Diergeneeskunde, UGent - Prof. dr. T. Van de Wiele, Faculteit Bio-ingenieurswetenschappen, UGent - Prof. dr. A. Van Soom, Faculteit Diergeneeskunde, UGent - Dr. O. Bogado Pascottini, Faculteit Diergeneeskunde, UGent; Diergeneeskundige wetenschappen, UAntwerpen

Korte beschrijving

Een goede vruchtbaarheid blijft bij melkvee een belangrijke parameter voor het behoud van een duurzame zuivelproductie die eveneens bijdraagt in de voedselvoorziening van een alsmaar toenemende wereldbevolking. Naast managementfactoren zoals genetica, rantsoen en huisvesting, spelen specifieke componenten (microbiota en de lokale immuniteit) van het geslachtsapparaat mogelijk ook een belangrijke rol in de vruchtbaarheidsresultaten en zodoende ook het melkproductieniveau. De algemene doelstelling van dit doctoraatsonderzoek bestond erin om die specifieke componenten diepgaand te bestuderen.

Praktisch

Datum
Maandag 4 juli 2022, 16:00
Locatie
Diergeneeskunde Aud Maximum, Salisburylaan 133, 9820 Merelbeke

Indien u de live stream wenst te volgen, of de receptie wenst bij te wonen, gelieve per e-mail (Leen.Lietaer@UGent.be) in te schrijven vóór 27 juni 2022. Specificeer a.u.b. voor welk van de twee u inschrijft, zodat wij u tijdig de link om live stream te volgen, kunnen bezorgen.