Meta Data Enrichment for Improving the Quality and Usability of Botanical Collections

Promovendus/a
Thirukokaranam Chandrasekar, Krishna Kumar
Faculteit
Faculteit Ingenieurswetenschappen en Architectuur
Vakgroep
Vakgroep Elektronica en Informatiesystemen
Curriculum
Master of Science, Universiteit Twente, Nederland, 2016
Academische graad
Doctor in de ingenieurswetenschappen: computerwetenschappen
Taal proefschrift
Engels
Vertaling titel
Metadataverrijking voor het verbeteren van de kwaliteit en bruikbaarheid van botanische collecties
Promotor(en)
prof. Steven Verstockt, vakgroep Elektronica en Informatiesystemen - prof. Sofie Van Hoecke, vakgroep Elektronica en Informatiesystemen
Examencommissie
voorzitter prof. Filip De Turck (academisch secretaris) - prof. Dieter De Witte (vakgroep Elektronica en Informatiesystemen) - dr. Quentin Groom (Plantentuin Meise) - prof. Hiep Luong (vakgroep Telecommunicatie en Informatieverwerking) - prof. Aleksandra Pizurica (vakgroep Telecommunicatie en Informatieverwerking) - prof. Sofie Van Hoecke (vakgroep Elektronica en Informatiesystemen) - prof. Steven Verstockt (vakgroep Elektronica en Informatiesystemen) - prof. Andreas Weber (Universiteit Twente, Nederland)

Korte beschrijving

Sinds het begin van de jaren negentig hebben bibliotheken en botanische tuinen regelmatig digitaliseringsinitiatieven uitgevoerd van herbariaboeken en wetenschappelijke bronnen met als doel dergelijke collecties te restaureren en te bewaren. Het stijgende aantal gedigitaliseerde herbariumbladen biedt ook de mogelijkheid om computergebaseerde beeldverwerkingstechnieken, zoals deep learning, toe te passen. Dit om automatisch soorten en hogere taxa te identificeren, of andere nuttige informatie uit de herbariumbladen te halen zoals handgeschreven tekst en streepjescodes. Daarom stellen we in dit werk een werkwijze voor om plantenspecimens in herbaria automatisch te lokaliseren. Het online beschikbaar maken van de specimens met de bijbehorende gegevens en het samenvoegen van gegevens van verschillende instellingen maakt domeinoverschrijdend onderzoek en analyse mogelijk. De collecties worden vaak vermeld in een lange lijst die het zoek- en leerproces vervelend maakt. Een soortgelijke situatie is ook te zien bij kunst waar veel informatieve details in het werk dikwijls over het hoofd gezien worden. Het verrijken van schilderijen met planteninformatie opent de mogelijkheid om plantencollecties te koppelen aan kunstwerken waardoor beide domeinen gelijktijdig verkend kunnen worden. In dit werk wordt een werkwijze voorgesteld en gedemonstreerd aan de hand van Het Lam Gods waarbij meerdere collecties met elkaar verbonden en geïntegreerd worden.

Praktisch

Datum
Dinsdag 5 juli 2022, 15:00
Locatie
auditorium 1, iGent, eerste verdieping, Technologiepark Zwijnaarde 126, 9052 Zwijnaarde
Livestream
Volg online

Meer info

Contact
doctoraat.ea@ugent.be