Studies of TeV muons in cosmic-ray air showers detected with IceTop and IceCube

Promovendus/a
Verpoest, Stef
Faculteit
Faculteit Wetenschappen
Vakgroep
Vakgroep Fysica en Sterrenkunde
Academische graad
Doctor in de wetenschappen: fysica
Taal proefschrift
Engels
Promotor(en)
prof. dr. Dirk Ryckbosch, WE05 - prof. dr. Didar Dobur, WE05
Examencommissie
voorzitter: prof. dr. Maarten Baes, WE05 - secretaris: prof. dr. Toon Verstraelen, WE05

Praktisch

Datum
Woensdag 7 december 2022, 16:00
Locatie
Het Pand, zaal Refter, Onderbergen 1, 9000 Gent