AI-Based Methods to Enrich, Geolocalize, and Rephotograph Historical Newspaper Photos

Promovendus/a
Ali, Dilawar
Faculteit
Faculteit Ingenieurswetenschappen en Architectuur
Vakgroep
Vakgroep Elektronica en Informatiesystemen
Curriculum
Master of Science in Software Engineering, University of Engineering and Technology, Taxila, Pakistan, 2013
Academische graad
Doctor in de ingenieurswetenschappen: computerwetenschappen
Taal proefschrift
Engels
Vertaling titel
AI-gebaseerde methoden om historische krantenfoto's te verrijken, te geolokaliseren en te herfotograferen
Promotor(en)
prof. Steven Verstockt, vakgroep Elektronica en Informatiesystemen - prof. Nico Van de Weghe, vakgroep Geografie
Examencommissie
voorzitter prof. Hennie De Schepper (onderwijsdirecteur) - prof. Dieter De Witte (vakgroep Elektronica en Informatiesystemen) - prof. Hiep Luong (vakgroep Telecommunicatie en Informatieverwerking) - prof. Tan Lu (Vrije Universiteit Brussel) - dr. Thomas Smits (Universiteit Antwerpen) - prof. Nico Van de Weghe (vakgroep Geografie) - prof. Christophe Verbruggen (vakgroep Geschiedenis) - prof. Steven Verstockt (vakgroep Elektronica en Informatiesystemen)

Korte beschrijving

Al decennia zijn mensen gefascineerd door het verleden en de geschiedenis, vooral hoe we met een tijdmachine terug in de tijd kunnen reizen. Niets is onmogelijk. Ja, je kunt je het verleden voorstellen als je veel herinneringen hebt. Als mens zijn we geneigd de meeste historische gebeurtenissen uit het verleden te onthouden. Het is echter moeilijk om ons alle details te herinneren van elk moment dat we in ons leven hebben meegemaakt. In het verleden was het nieuws een belangrijk medium waarmee historische gebeurtenissen werden gemeld en op papier gezet. Door krantenarchieven te bekijken kan men een dieper inzicht krijgen in de geschiedenis van een land, regio of plaats. Het doel van deze studie was de toegankelijkheid en doorzoekbaarheid van historische krantenarchieven van de Koninklijke Bibliotheek van België (KBR) te verbeteren door de metadata te verrijken. Naast verrijking, lokaliseerden we minder bekende gebouwen/landmarks op basis van locatie-informatie. Ten slotte stelden we een methode voor om deze gebouwen opnieuw te fotograferen met behulp van computervisie en machine learning om de historische veranderingen van een plaats te visualiseren. Het opnieuw fotograferen van historische scènes is de eerste stap naar "kijken in het verleden".

Praktisch

Datum
Woensdag 25 januari 2023, 16:30
Locatie
auditorium P Jozef Plateau, gelijkvloers, Jozef Plateaustraat 22, 9000 Gent
Livestream
Volg online

Meer info

Contact
doctoraat.ea@ugent.be