Oil degrading bacteria at ambient and high pressure: from the ecology of a shipwreck to the bioaugmentation potential of synthetic communities

Promovendus/a
Van Landuyt, Josefien
Faculteit
Faculteit Bio-ingenieurswetenschappen
Vakgroep
Vakgroep Biotechnologie
Curriculum
Master of science in de bio-ingenieurswetenschappen: milieutechnologie (2016, Universiteit Gent)
Academische graad
Doctor in de Bio-ingenieurswetenschappen
Taal proefschrift
Engels
Promotor(en)
Prof. dr. ir. Nico Boon, BW25 - Prof. dr. Alberto Scoma, Aarhus University, Denemarken
Examencommissie
Prof. dr. ir. Monica Höfte (Voorzitter), BW21 - Prof. dr. ir. Jana Asselman (Secretaris), BW22 - Prof. dr. Peter Vandamme, WE10 - Prof. dr. Marta Barbato, Aarhus University, Denemarken - Dr. Maarten De Rijcke, Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ)

Praktisch

Datum
Donderdag 26 januari 2023, 17:00
Locatie
Auditorium E1 Oehoe, Campus Coupure, Coupure links 653, 9000 Gent