Nanocomposite coatings for the stabilization of quantum dots

Promovendus/a
Petit, Robin
Faculteit
Faculteit Wetenschappen
Vakgroep
Vakgroep Vastestofwetenschappen
Academische graad
Doctor in de wetenschappen: fysica
Taal proefschrift
Engels
Promotor(en)
prof. dr. Philippe Smet, WE04 - prof. dr. Christophe Detavernier, WE04
Examencommissie
voorzitter: prof. dr. Jutho Haegeman, WE05 - secretaris: prof. dr. Jolien Dendooven, WE04

Praktisch

Datum
Donderdag 26 januari 2023, 16:00
Locatie
Campus Sterre - S2 - Faculteitsraadzaal, Krijgslaan 281, 9000 Gent